Tag Archives: zwaveldioxide

ES&T: ‘kwaliteit sperma van Curaçaose man benedenwinds Isla is laag?’

SMOC heeft meerdere malen aangegeven dat de concentratie zwaveldioxide (SO2) benedenwinds het Isla-terrein bij de wereldtop hoort; in negatieve zin welteverstaan. Het is dan ook bekend dat veel mensen met gezondheidsklachten kampen. De WHO zegt hierover:  ,,SO2 can affect the respiratory system and the functions of the lungs, and causes irritation of the eyes. Inflammation of the respiratory tract causes coughing, mucus secretion, aggravation of asthma and chronic bronchitis and makes people more prone to infections of the respiratory tract. … Lees meer

Journal Atmospheric Chemistry and Physics: Curaçao op de wereldkaart (met SO2)

Gisteren kwam een rapport van het CBS in de media. In dit rapport wordt gesteld dat duizenden mensen gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van de uitstoot van de Isla. Voor SMOC is dit niets nieuws, want de uitstoot van de Isla is immers zeer fors te noemen. Pulster concludeerde een paar jaar geleden dan ook niet voor niets dat de concentratie kankerverwekkende PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) onder de Isla-rook absurd hoog is, omdat deze concentratie wereldwijd bezien nauwelijks hoger is te … Lees meer

Persbericht SMOC: Kankerverwekkende groene aanslag! Valse beloftes of bestuurlijke actie?

Het is de dagelijkse werkelijkheid voor duizenden bewoners van Curaçao: grote rookpluimen  vergiftigen de mistige lucht en brengen groene aanslag. Ruim 4 van de 5 bewoners van de mensen uit Wishi/Marchena zouden willen verhuizen, aldus het CBS in 2011. Een cocktail van giftige stoffen wordt in grote hoeveelheden verspreid over de woonwijken. De gemeten hoeveelheden zwaveldioxide (zie grafiek hieronder) alleen al veroorzaken grove gezondheidsschade in de vorm van bijvoorbeeld longklachten en geïrriteerde ogen. Mensonterend. Een grove schending van mensenrechten, waardoor … Lees meer

Persbericht: “Staten van Curaçao moet minachting opheffen: Wishi/Marchena en Buena Vista c.s. zullen het waarderen”

In een ultieme poging heeft SMOC op 9 februari 2016 de Staten van Curaçao opgeroepen om de Curaçaose regering te dwingen om per direct de Isla bestuurlijk te gaan handhaven. Het bleef min of meer stil, zoals dat al decennialang aan de orde van de dag is. Op 16 februari 2016 erkende de Tweede Kamer in meerderheid dat er op Curaçao sprake is van ondeugdelijk bestuur en het schenden van mensenrechten aangaande de Isla. Een parlementair novum wat SMOC betreft. … Lees meer

Broos ruggengraat (van Plasterk): Tweede Kamer ontvangt brief over Isla

Op maandag 23 mei werd Minister Plasterk verzocht om de Tweede Kamer z.s.m. te informeren over de motie van medio februari dit jaar. De uitstoot van de Isla moest ‘binnen drie maanden’ ‘maximaal’ worden verminderd. Vandaag deed Plasterk zijn brief uitgaan; net nu Isla aankondigde om extra te gaan fakkelen! Heel cynisch dus. Zeker als je bedenkt dat SMOC afgelopen weekend heeft laten zien (zie grafieken hieronder) dat van verminderen geen sprake is. Juist dan verwacht je ruggengraat van Plasterk. Niets … Lees meer

Persbericht SMOC: Foto Isla en BOO uitstoot op Goede Vrijdag

Geachte redactie, Bijgaande foto van SMOC kunt u gebruiken. Deze is vrijdag 25 maart 18.00 genomen door SMOC. De foto toont de enorme roetpluimen uit de schoorstenen van Isla en BOO (CRU) die vol zitten met kankerverwekkende PAK’s, zware metalen als Vanadium en Nikkel (groene aanslag) en zwaveldioxide. 20.000 bewoners ademen dit dagelijks in. De overheid doet h-e-l-e-m-a-a-l niets. Ook van de aan de rechter toegezegde informatie aan de bewoners is niets terechtgekomen, door Nederland extra aangeboden meetstations worden niet gebruikt … Lees meer

Wake-up-call voor Curaçaose overheid: Vragen over uitstoot zwaveldioxide, groene substantie en meer

Geachte heren en dames van de milieudienst, De luchtverontreiniging van Isla/BOO blijft, zoals SMOC al jaren voorspelt, alsmaar toenemen, en de mensen onder de rook worden blootgesteld aan mensonterende omstandigheden, met grote gevolgen voor de kwaliteit van hun leven en hun gezondheid. Op geen enkele manier lijkt de overheid, en met name premier Ben Whiteman, zich bewust van de ernst van de situatie, en al helemaal niet van plan er iets aan te doen. Het verbaast ons dat van de … Lees meer

Politieke vaststelling m.b.t. Isla-PDVSA: schending mensenrechten en ondeugdelijk bestuur

De kogel is door de kerk, nadat vorige week een waslijst aan moties werd aangekondigd m.b.t. de Isla. Het jarenlang schenden van mensenrechten onder de rook van de Isla wordt door de Tweede Kamer in meerderheid erkend. Geen wonder dat het CBS in 2011 rapporteerde dat 83,1 % van de mensen uit Wishi/Marchena stankoverlast van de Isla ervaart (zie ook grafiek hieronder). Hun recht op een schoon leefmilieu moet met deze motie binnen drie maanden worden gerealiseerd. Dat wordt tijd … Lees meer

Persbericht SHZC en SMOC: reactie op Vonnis inzake opheffing beslaglegging

Hoewel de rechter vaststelt dat er in 2013 sprake is geweest van onrechtmatig handelen van Isla door overtreding van het door het Hof in 2010 geformuleerde verbod, stelt het vonnis ook dat het nog niet geheel vast staat of de dwangsom verbeurd is en dat daarom, tot de rechter zich daar definitief over heeft uitgesproken, de beslagen moeten worden opgeheven, onder de voorwaarde dat Isla eerst de proceskosten ter hoogte van ruim 32.000 gulden aan SHZC, SMOC c.s. moet voldoen. … Lees meer

Uitstoot Isla beklemmend: WHO-waarden fors overschreden

De overlast die mensen onder de rook ervaren mocht er afgelopen maand ook weer wezen. Zo blijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Art. 25) en Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (Art. 24 en 29). Zie hieronder voor … Lees meer