Norbert George komt op voor het milieu!

WILLEMSTAD – ‘Ik hoop dat van dit vonnis een duidelijk signaal uitgaat naar o.m. Refineria ISLA, namelijk: Ta basta met het aanrichten van schade aan het leven en de gezondheid van mensen.

De beoordeling om in hoger beroep te gaan tegen de in eerste instantie door het Gerecht bepaalde dwangsom van vijf miljoen gulden, was juist. Laten we hopen dat er een juiste prikkel uitgaat richting Refineria ISLA met de dwangsom van 75 miljoen gulden die het Gerecht nu heeft vastgesteld.’, zo stelt Norbert George politiek leider van de DP.

George stelt dat het nu zaak is om aangifte te doen tegen Refineria ISLA in verband met de onrechtmatige daad die zij pleegt tegen al diegenen die benedenwinds van de raffinaderij wonen, werken of naar school gaan.
Volgens George mogen het Bestuurscollege en de regering van de Antillen het zich aantrekken dat zij hier nooit wat tegen hebben gedaan en dat uit eigen beweging tot op heden overigens nog steeds niet doen.

George: ‘Ik hoop deze uitslag snel vieren met de leden van SMOC, onze advocaat Sandra in’t Veld en alle andere eisers. Daarna is het weer “business as usual”, want Stichting Humanitaire Zorg Curacao is voorlopig nog niet klaar met Refineria ISLA en de betreffende overheden. Voor mij is deze zaak pas klaar wanneer ik zeker weet dat bewoners en schoolgaande kinderen benedenwinds van de raffinaderij geen giftige lucht meer inademen.’

 

Reacties zijn gesloten