De BOO: wie gaat dat betaaaaaaalen?

WILEMSTAD — De huidige regering is duidelijk een andere weg ingeslagen voor wat betreft de toekomst van de Build Own and Operate (BOO) energiecentrale op het terrein van de Isla-raffinaderij, die is ondergebracht in het bedrijf Curaçao Utilities Company (CUC). Was het plan van de overheid eerder dit jaar dat de Refineria di Kòrsou (RdK), eigenaar van de Isla-raffinaderij, eigenaar wordt van de energiecentrale, nu wil de huidige regering dat de Japanse meerderheidsaandeelhouders Mitsubishi en Marubeni investeren in de energiecentrale die met groot achterstallig onderhoud kampt.

Vorige week donderdag vond er een vergadering plaats tussen vertegenwoordigers van de twee Japanse bedrijven die zaken doen in het bedrijf Curaçao Energy Company (CEC), CUC en RdK. De vergadering bracht geen verandering in de heersende situatie rond CUC.
CEC dat met 51 procent van de aandelen meerderheidseigenaar is van CUC, weigert om nog één cent in CUC te investeren. Het gevolg hiervan is dat volgens het contract de Japanse bedrijven aansprakelijk worden gehouden voor onder meer het achterstallige onderhoud van de energiecentrale. Tenminste dit is de weg die de Raad van Commissarissen van CUC heeft ingeslagen
Deze weg van confrontatie is wezenlijk anders dan die eerder dit jaar is ingeslagen nadat de BOO-energiecentrale uitviel met als gevolg dat de Isla-raffinaderij compleet stil kwam te liggen.
Toen is besloten dat de RdK de nodige investeringen zou doen in CUC met de bedoeling dat RdK de 51 procent van de aandelen van CEC in CUC zou overnemen.
Volgens schatting is 55 miljoen dollar nodig aan investering om de meest urgente problemen van CUC op te lossen. RdK had al 7 miljoen dollar aan reparaties toegezegd. Verder hoopte RdK per 1 december een akkoord te bereiken over de overdracht van aandelen van CEC in CUC. De overdracht zou plaatsvinden op uiterlijk 6 december nadat de RdK de rest van de schuld van CUC van ongeveer 40 miljoen dollar bij de bank JBIC in een keer zou aflossen.
Dit plan is dus niet meer doorgegaan en onder leiding van de nieuwe president-commissaris van RdK, Omar van der Dijs, is vorige week vergaderd met vertegenwoordigers van CUC om te kijken in hoeverre de Japanse bedrijven in CEC toch bewogen kunnen worden om in CUC te investeren. Maar aan de onderhandelingstafel bleven de Japanners keihard op hun ‘nee’ staan.
Gevolg was dat CUC onlangs zelf de halfjaarlijkse aflossing van de lening – ongeveer 8 miljoen dollar –bij JBIC moest aflossen. Maar dit is geld dat CUC zelf hard nodig heeft om de installaties te onderhouden.
De ‘take-or-pay fee’ dat het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA (huurders van de Isla-raffinaderij) van iets meer dan 3 miljoen dollar per maand aan CUC betaalt voor de afname van utiliteiten zoals elektriciteit, boilerwater, stoom en gecomprimeerde lucht, is niet genoeg om in het onderhoud te voorzien en ook nog te investeren in reparatie van installaties.

Daarnaast moet over zes maanden de volgende afbetaling aan JBIC plaatsvinden. Mocht CUC het geld hiervoor niet hebben dan zal JBIC aanspraak maken op de garantie die ze bij de bank BNP Paribas heeft lopen. Deze bank zal dan op zijn beurt zijn geld proberen te halen bij CUC met alle mogelijke gevolgen van dien voor het bedrijf en de raffinaderij.
CUC heeft inmiddels weer een aanvraag ingediend voor een additionele 4 miljoen gulden voor investeringen die moeten plaatsvinden. De RdK weigert dit geld ter beschikking van CUC te stellen omdat is afgeweken van het plan zoals eerder dit jaar was afgesproken.
De 4 miljoen dollar is voor de reparatie van ketel 2. Stoomwezen is ermee akkoord gegaan dat ketel 2 in gebruik wordt genomen, onder de voorwaarde dat binnen twintig weken ketel 74 wordt gerepareerd. Op die manier kan ketel 2 uit bedrijf worden gehaald voor de ‘statutory revision’, iets wat eigenlijk al had moeten gebeuren.
Als CUC de financiering hiervoor niet krijgt, dan zal ketel 2 weer uit productie gehaald moeten worden en kan BOO geen genoeg stoom meer leveren aan de raffinaderij waardoor deze niet meer op volledige sterkte zou kunnen draaien. Vandaag wordt een persconferentie belegd om dit standpunt uit te leggen.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten