Opstarten ISLA: meten is weten

Woont u op Dushi Korsow? Dan heeft u het al in de gaten, de ISLA is weer aan het opstarten. Heeft u bij het opstarten van de ISLA belang bij stankoverlast en medisch ongemak? Tuurlijk niet. Wilt u het een en ander inzichtelijk proberen te krijgen dan adviseert SMOC om deze site te bezoeken. U krijgt dan een beeld van de concentraties zwaveldioxide en fijn stof in de lucht. Wilt u een indruk krijgen over de milieuhistorie en de milieuafspraken die gelden voor de ISLA, klik dan hier.

Reacties zijn gesloten