Meten is weten: go for it

De goed geïnformeerde bezoeker van deze site weet het: SMOC heeft permanente luchtmetingen op Dushi Korsow afgedwongen bij de rechter. Deze metingen kunt u hier bewonderen. De gezondheidsgevaarlijke stoffen zwaveldioxide (SO2), fijn stof (PM13 en PM10) en diwaterstofsulfide (H2S) worden constant gemeten. Tevens wordt er ook een database aangelegd zodat er ook een historisch overzicht wordt gegenereerd. Elke burger op Dushi Korsow kan dan voor zichzelf, familie en vrienden bepalen of er sprake is van een gezondheidsgevaarlijke situatie. Een fijne gedachte vindt SMOC dat. Maar wat wil nu het toeval? Er wordt nu al drie dagen niet gemeten en dat terwijl de ISLA in haar bekende opstartfase zit. Oftewel, een fase die garant staat voor veel milieuoverlast. SMOC heeft de daartoe verantwoordelijke instanties, zoals bijvoorbeeld De Milieudienst van Dushi Korsow ingelicht. Wat is de respons van De Milieudienst? Nul komma nul. Denkt de Milieudienst te kunnen weten zonder te meten? Dat lukt niemand en De Milieudienst zeker niet. Een ding staat wel vast: SMOC laat het er niet bij zitten! U hoort nog meer van ons.

Reacties zijn gesloten