SMOC spreekt met Donner over ISLA

Willemstad, 14 januari 2010
 
SMOC voorzitter Peter van Leeuwen en SMOC advocaat Sandra in ‘t Veld hebben tijdens het bezoek van minister Donner met de Minister en zijn ambtenaren
kennisgemaakt. Hierbij heeft SMOC erop gewezen dat er nog steeds geen handhaving plaatsvindt van de Isla vergunning ondanks het vonnis dat het Hof gewezen heeft en dat er ondanks de gemaakte afspraken met Nederland nog steeds niets gedaan is om een visie op de toekomst van het Schottegatgebied uit te werken: met of zonder Isla.
Voorzitter Peter van Leeuwen spreekt van een belangrijke ontmoeting: “We hebben de minister kunnen informeren over de kennis die wij in ons 10-jarig bestaan hebben verzameld. Het belangrijkste blijft dat Isla een vergunning heeft die gehandhaafd moet worden. Dat gebeurt niet omdat de Milieudienst niet functioneert.
Wat er in Moerdijk gebeurt, gebeurt hier 365 dagen per jaar. Verder hebben we er op kunnen wijzen dat Curaçao in 2008 met Nederland heeft afgesproken dat er een toekomstvisie voor Isla wordt uitwerkt. Wat zijn voor- en nadelen van een toekomst met en een toekomst zonder Isla. Moet er een nieuwe raffinaderij komen? Moet de Isla verplaatst worden? Moet Isla gesloten worden? Wat gebeurt er met de werknemers?  Dat is belangrijk, alleen dan kun je keuzes maken of voorleggen in een referendum, zoals Schotte heeft voorgesteld. Er staat echter nog geen letter op papier”.
SMOC sprak ook al informeel met Minister President Schotte. “Wij hebben onze diensten aangeboden. De heer Schotte heeft ons uitgenodigd voor een gesprek. We zijn benieuwd naar zijn plannen voor een duurzame en welvarende toekomst”.
Ter ondersteuning van de gesprekken heeft SMOC de Isla geschiedenis in schema gezet vanaf 1915 tot op heden. Met alle belangrijke feiten. Het schema is overhandigd aan Donner en is ook te vinden op de nieuwe website van SMOC:  www.stichtingsmoc.org
 

Reacties zijn gesloten