SMOC weer naar de rechter

WILLEMSTAD -De regering Schotte schuift handhaving van de milieunormen voor de Isla voor zich uit. Op de valreep heeft de overheid via advocatenkantoor Soliana Bonapart & Aardenburg III afgelopen vrijdagnacht 12 uur een verweerschrft ingediend, waarin het de rechtbank verzoekt geen dwangsom op te leggen, ook al komt de overheid nu nog niet tegemoet aan de eis tot handhaving, zoals in hoger beroep is vastgesteld.

Het betreft naast een formeel verweer (niet ontvankelijkheid, tardief ingesteld), als reden voor het (nog) niet beschikken de complexiteit van het dossier en dat een nieuwe beschikking met uiterste nauwgezetheid tot stand zal moeten komen. In het verweer benadrukt het Land dat de overheid doende is uitvoering te geven aan de uitspraak van het Hof en dat Curaçao verwacht binnen afzienbare tijd de beschikking wordt genomen.

In 2009 vonniste de rechter dat het Bestuurscollege (BC) binnen drie maanden moest beschikken op het handhavingsverzoek van SMOC in 2005. Het BC zegde toe dit vonnis te respecteren en ging dus niet in beroep. Isla ging echter wel in hoger beroep, en het BC kreeg uitstel van het nemen van die beschikking hangende de HOF-procedure. In de HOF-procedure heeft het BC geen verweer gevoerd, immers zij had zich al neergelegd bij het vonnis in eerste aanleg, en overigens ook in het SEI afgesproken te zullen handhaven. Zij zegde toe ook het HOF-vonnis te zullen respecteren. Uitspraak volgde in juli 2010: het BC moest binnen 4 maanden beschikken.

De beschikking kwam er niet, dus eiste SMOC eind november 2010 via de rechter op korte termijn beschikking op straffe van dwangsom, gezien ‘het grote belang van degenen voor wiens rechten SMOC opkomt. Een beslissing op een verzoek van bijna zes jaar geleden kan niet langer worden uitgesteld’, aldus SMOC.

Tot grote verbazing stuurde het advocatenkantoor dus nu op de valreep een verweer met het verzoek om geen dwangsom op te leggen. In een reactie laat SMOC weten deze kostbare uitbesteding aan een advocatenkantoor niet echt te waarderen. “Belastinggeld wordt misbruikt om een duur kantoor een verweer te laten schrijven, daar waar allang beschikt was, immers handhaving was afgesproken in SEI en conformatie aan vonnis gerecht/hof eveneens. Het is onbegrijpelijk en kwetsend dat de overheid middels dit advocatenkantoor nog steeds handhaving voor zich uitschuift. Wij verwachten dat het gerecht korte metten maakt met door het land Curacao gebezigde bewuste volstrekt negeren van rechterlijke uitspraken en de vrijwillig gemaakte afspraken in het SEI”, aldus Peter van Leeuwen, voorzitter van SMOC.

Bron: Persbureau Curacao

Reacties zijn gesloten