Maandelijkse archieven: maart 2011

Donner naar Dushi Korsow

Op 8 februari 2011 informeerde Minister Donner de Tweede Kamer als volgt: Het is belangrijk te constateren dat de regering van Curaçao het belang heeft onderkend om de problematiek rond de Isla te doorbreken en om gestructureerd een beleids- en besluitvormingstraject te doorlopen. De Minister-President van Curaçao heeft hiertoe ook al voor ondertekening van het SEI-addendum op 13 januari stappen ondernomen. Dat de Minister-President op eigen initiatief de milieubeweging op Curaçao heeft uitgenodigd voor een gesprek over de raffinaderij vind ik … Lees meer

Transparantie: brief aan Minister van Volksgezondheid

De Minister van Volksgezondheid Mevr. Jacintha Constancia jacinta.constancia@curacao-gov.an 22 maart 2011 BETREFT: STANK ISLA EN NIET BESCHIKBAARHEID VAN MEETRESULTATEN LUCHTKWALITEIT Geachte Minister, mevrouw Constancia, Dank voor uw snelle reactie op onze vragen aan de Milieudienst. Op uw verzoek doe ik hierbij de gestelde vragen aan u persoonlijk toekomen. Wij vertrouwen op uw toezegging hierop te zullen antwoorden, hopelijk met dezelfde snelheid. Gaarne verneemt SMOC van  u welke oorzaken de Milieudienst heeft gevonden voor de stank die er voor gezorgd heeft dat deze … Lees meer

Transparantie: brief aan Milieudienst

Milieudienst Curacao De heer Ras Interim hoofd 22 maart 2011 BETREFT: MEETRESULTATEN OP WEBSITE WEDEROM NIET BESCHIKBAAR Geachte heer Ras, Gaarne verneemt SMOC van de Milieudienst wat de oorzaak is dat veelvuldig de meetresultaten van de luchtkwaliteit te Beth Chaim en Kas Chikitu op uw website www.luchtmetingencuracao.org niet beschikbaar zijn.  Een jaar geleden heeft SMOC’s adviseur, de heer Michel Ruijter, aangeboden u te helpen bij de toen al bekende problemen hierbij. Gezien de veelvuldig optredende problemen verzoeken wij u ons … Lees meer

Wederom 300 leerlingen naar huis wegens Isla-stank

WILLEMSTAD — Voor de tweede maal binnen een week zijn de leerlingen van het Maria College naar huis gestuurd wegens stankoverlast van de Isla-raffinaderij. “Er ontstond een vervelende situatie nadat een behoorlijk aantal docenten onwel werd en naar huis ging om een bezoek aan hun huisarts af te leggen. Ook werden verschillende leerlingen onwel en vandaar dat met de toestemming van de minister van Onderwijs de school omstreeks negen uur de deuren sloot”, aldus de directrice van het Rooms Katholiek … Lees meer

Stankoverlast in overeenstemming met uitstoot fijn stof

Evenals vorige week, moesten er ook vandaag weer leerlingen en docenten naar huis met gezondheidsklachten. Op onze site berichtten wij hier al over. Waren die gezondheidsklachten van de lucht? Nee, (onder andere) van de Isla. De oude koffiemolen -de Isla- heeft weer eens problemen en dat valt ook te zien aan de uitstoot van fijn stof. Op deze site kunt u daar een idee van krijgen voor de situatie van Beth Chaim, door voor interval ‘7 dagen’ te kiezen en ipv … Lees meer

Stankoverlast Isla blijft aanhouden

Maandag 21 maart 2011- Het Maria College heeft maandagochtend 21 maart leerlingen naar huis moeten sturen vanwege de stankoverlast door de Isla. Bij het Maria Imaculata Lyceum en Ancilla Domini was de stankoverlast niet zo heftig en werd er besloten open te blijven. Directrice van het Rooms Katoliek Schoolbestuur, Lisette van Lamoen, laat weten dat ze om de tafel zal zitten met de overheid, maar verder machteloos te staan tegenover de situatie. Er zijn nog steeds geen metingen gedaan in … Lees meer

Reactie op Schotte: schoon, schoner, schoonst

Schone energie, dat is waar Schotte voor gaat, zo valt te lezen op de site van RNW. De Isla-raffinaderij moet dan gaan draaien op ‘vloeibaar aardgas’ die goedkoop moet worden geleverd door een leverancier van Trinidad and Tobago. Deze stelling behoeft nuance. Aardgas is bij kamertemperatuur gasvormig en dus niet vloeibaar. Om aardgas vloeibaar te maken moet je de druk veranderen en/of de temperatuur verlagen. Dit kost energie, fossiele energie wel te verstaan, zo leert de ervaring. Bij het vloeibaar maken van aardgas … Lees meer

Benzeen: wat is het gevaar?

SMOC houdt er niet van om uit haar nek te kletsen. SMOC baseert zich daarom op metingen en keiharde wetenschap. Met de recente stankoverlast op de scholen als gevolg van de ISLA uitstoot werd gesproken over lekkage van benzinedamp. In deze damp komt benzeen voor. Deze stof is kankerverwekkend en kan in acute gevallen leiden tot duizeligheid, maar bij zeer hoge waarden ook tot de dood. Waar baseert SMOC zich op? Suh e.a. (Harvard University) stellen dit in het toonaangevende tijdschrift … Lees meer

Stankoverlast bij scholen

Dinsdag 15 maart 2011 10:10 Duizend leerlingen van het Maria Imaculata Lyceum en Ancilla Domini zijn maandag 14 maart naar huis gestuurd vanwege de stankoverlast door de Isla. Het besluit werd in overleg met de milieudienst en de overheid genomen. Volgens de milieuorganisatie SMOC gaat het om een benzinedamp die ernstige hersenletsel kan veroorzaken. Ook de bejaarden van Habaai zouden volgens de organisatie geëvacueerd moeten worden. Bron: DofijnFM

Stank ISLA noopt scholen leerlingen naar huis te sturen

WILLEMSTAD — Door een penetrante oliegeur werden vanochtend op scholen onder de rook zowel docenten als leerlingen onwel. Directeur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Lisette Damoen-Garmers, heeft daarom toestemming van de Onderwijs-minister gevraagd, en gekregen om de leerlingen en docenten van drie scholen naar huis te sturen nadat zij zich in groten getale hadden beklaagd over stankoverlast. “We kregen als eerste een telefoontjevan de directeur van het Maria Immaculata Lyceum (MIL) waarbij melding werd gemaakt van een grote … Lees meer