Reactie op Schotte: schoon, schoner, schoonst

Schone energie, dat is waar Schotte voor gaat, zo valt te lezen op de site van RNW. De Isla-raffinaderij moet dan gaan draaien op ‘vloeibaar aardgas’ die goedkoop moet worden geleverd door een leverancier van Trinidad and Tobago. Deze stelling behoeft nuance.

Aardgas is bij kamertemperatuur gasvormig en dus niet vloeibaar. Om aardgas vloeibaar te maken moet je de druk veranderen en/of de temperatuur verlagen. Dit kost energie, fossiele energie wel te verstaan, zo leert de ervaring. Bij het vloeibaar maken van aardgas komt daarom o.a. koolstofdioxide (CO2) vrij. Dat versterkt het broeikaseffect. Indien de kwaliteit van de fossiele brandstoffen slecht is komt er ook zwaveldioxide vrij, alsmede tal van aromatische koolwaterstoffen. Hierbij neemt SMOC dus aan dat ze op Trinidad and Tobago geen gebruikmaken van zonne-energie, windenergie en kernenergie om aardgas vloeibaar te maken.

Dit vloeibare aardgas moet dan naar Curaçao worden getransporteerd. Bij dit transport komt ook CO2 vrij, want de schepen van Trinidad and Tobago lopen niet op water, maar op fossiele brandstoffen (veelal diesel). Bij de verbranding van dit aardgas door de Isla komt ook CO2 vrij, evenals de huidige brandstoffen van de Isla. Het enige echte (schone) voordeel van aardgas ten opzichte van andere fossiele brandstoffen zoals diesel, of nog erger, asfalt, is dat er veel minder uitstoot van roet is te verwachten en eventueel ook een verminderde uitstoot van zwaveldioxide. Vanuit dit perspectief bezien zou je hooguit kunnen stellen dat vloeibaar aardgas schoner is, maar niet schoon. De term schoon kan pas echt worden gebruikt zodra het over bijvoorbeeld zonne-energie gaat. Gaat Schotte die route ook uitzetten? Dushi Korsow krijgt dan echt een zonnig karakter.

Reacties zijn gesloten