Wederom 300 leerlingen naar huis wegens Isla-stank

WILLEMSTAD — Voor de tweede maal binnen een week zijn de leerlingen van het Maria College naar huis gestuurd wegens stankoverlast van de Isla-raffinaderij. “Er ontstond een vervelende situatie nadat een behoorlijk aantal docenten onwel werd en naar huis ging om een bezoek aan hun huisarts af te leggen. Ook werden verschillende leerlingen onwel en vandaar dat met de toestemming van de minister van Onderwijs de school omstreeks negen uur de deuren sloot”, aldus de directrice van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Lisette van Lamoen-Garmers.

De raffinaderij, die het opstartproces in werking heeft gezet, heeft de afgelopen week regelmatig gefakkeld. Van Lamoen-Garmers laat weten dat het Maria Immaculata Lyceum (MIL) heeft laten weten dat de overlast draaglijk was en dat daarom de schoolleiding ervoor koos om open te blijven. Op Kolegio Willem Ellis voor funderend onderwijs (fo) zijn ook leerlingen onwel geworden en door hun ouders opgehaald. Vanwege de jonge leeftijd van de kinderen op deze school zijn ze geheel afhankelijk van hun ouders om opgehaald te worden en vandaar dat de leiding uitsluitend de ouders heeft gebeld van leerlingen die ziek werden.
“Het Ancilla Domini VSBO heeft vandaag geprobeerd om de deuren niet te sluiten, maar ook daar was er sprake van overlast”, aldus de directrice. Deze school was omstreeks half twaalf nog open en Van Lamoen-Garmers meende toen dat bijna het gehele dag-/lesprogramma zou zijn gegeven. Het RKCS heeft vandaag behalve met de minister ook contact gezocht met de Isla-woordvoerder en de Milieudienst. Beide partijen gaven aan bezig te zijn met het zoeken naar de oorzaak van de stankoverlast. “Vervelend genoeg hebben we nog niets concreets vernomen over de oorzaak van de stank”, aldus de directrice.
Vorige week heeft het Ancilla Domini VSBO noodgedwongen tweemaal de deuren moeten sluiten, MIL eenmaal en Kolegio Willem Ellis ook eenmaal. De Isla-woordvoerder, Kenneth Gijsbertha, was voor het ter perse gaan van deze krant niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten