SMOC eist sluiting Isla

Milieubeweging SMOC wil dat de Isla haar activiteiten per direct staakt en de poorten sluit. Ook de BOO-centrale, die de raffinaderij van stroom voorziet dient gesloten te worden. Een verzoek daartoe is op dinsdag 5 april overhandigd aan minister Jacintha Constancia van Volksgezondheid.

‘In het belang van de volksgezondheid van de bewoners en schoolgaande kinderen ‘onder de rook’ verzoekt de milieubeweging de minister per direct de activiteiten van Isla en bijbehorende energiecentrale BOO stil te leggen, totdat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de extreme overlast te voorkomen’, zo stelt de stichting Schoon Milieu Op Curaçao in een persverklaring.

De recente incidenten waarbij scholen geëvacueerd moesten worden, de enorme stankoverlast door lekkage van gevaarlijke Nafta en het voortdurende fakkelen waarbij kankerverwekkende stoffen in de lucht terechtkomen, tonen volgens de milieubeweging aan dat de milieumisdaden van Isla steeds ernstiger en dreigender worden.

Niet aannemelijk
Dat de regering Schotte gehoor zal geven aan het verzoek van de milieubeweging lijkt niet aannemelijk. In een rechtzaak tussen SMOC en de overheid presenteerde de regering Schotte onlangs tot ieders verrassing een nieuw handhavingsbesluit. In dat besluit gaat de overheid ervan uit dat er geen sprake is van overtredingen van de vergunningsvoorwaarden die gelden voor Refineria Isla. Het verzoek van SMOC om handhavend op te treden is daarom afgewezen.

Peter van Leeuwen

Peter van Leeuwen

Overrulen
SMOC is maandag bij het Gerecht in beroep gegaan tegen deze afwijzing. Zij is van mening dat er weer een onzorgvuldig en ongemotiveerd besluit genomen is en beschuldigt de overheid van onrechtmatig handelen en onbehoorlijk bestuur. Volgens SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen moet Isla daarom worden gesloten totdat alle problemen zijn opgelost.  “En als de overheid dat niet wil doen, dan moet de rechter zelf maar optreden en Isla platleggen totdat alle problemen zijn opgelost en de raffinaderij aan haar vergunning kan voldoen”, aldus van Leeuwen. In haar verzoekschrift dat vandaag is afgegeven aan de rechtbank, verzoekt SMOC de rechter de beschikking van de overheid te vernietigen, en de overheid te “overrulen” door zelf te bepalen dat Isla alleen mag opereren na invoering van eerder in vorige rechtzaken aangegeven maatregelen.

Donner
Woensdag heeft SMOC een gesprek met de delegatie van minister Donner, die op Curaçao is voor een werkbezoek. Indien de regering Schotte weigert gevolg te geven aan het verzoek van de milieubeweging, dan zal SMOC Nederland vragen in te grijpen op grond van de waarborgfunctie binnen het Koninkrijk.

Bron: RNW

Reacties zijn gesloten