Isla zelf niet op de hoogte van catcracker incident

De exploitant van de olieraffinaderij op Curaçao, de Venezolaanse multinational PdVSA zegt niet te hebben geweten dat er op Hemelvaartsdag catcrackerpoeder uit hun installaties is ontsnapt. Dit werd dinsdag duidelijk in de rechtzaak tussen milieubeweging SMOC en de Isla.

Afgelopen donderdag ontsnapte als gevolg van een onbekend incident een eveneens onbekende hoeveelheid catalysator poeder, waardoor delen van de wijk Julianadorp onder een witte laag – mogelijk kankerverwekkend – poeder kwam te liggen.

Geen informatie
De bewoners van de wijk werd tot op heden geen informatie gegeven door overheid noch PdVSA over de aard en omvang van de uitstoot. Ook de minister van Volksgezondheid, Jacintha Constancia zei eerder niet op de hoogte te zijn gebracht door de Isla.

Naar nu blijkt heeft de raffinaderij de lekkage pas ontdekt nadat de bewoners van Julianadorp klaagden.

Geen overschrijding
De eis van SMOC in de zaak die nu dient is de overheid van Curaçao te verplichten de hindervergunning te handhaven. Zowel het vorige Bestuurscollege als de huidige regering van Curaçao staan op het standpunt dat de Isla raffinaderij de normen niet overschrijdt. Nieuw in deze zaak is de eis van SMOC om de raffinaderij stil te leggen als de Isla niet ophoudt met het fakkelen van zure gassen

Opvallende detail tijdens de zitting was het verweer van PdVSA, dat zij enorme winsten misloopt door het slecht functioneren van de BOO-centrale. Rechter Boerlage wilde daarop weten of de raffinaderij plannen heeft om de olie elders te raffineren, gezien deze enorme derving aan inkomsten. De advocaten van de Isla konden deze vraag niet beantwoorden.

De woordvoerders van PdVSA waren helaas onbereikbaar voor commentaar.

Bron: RNW

Reacties zijn gesloten