Maandelijkse archieven: juni 2011

Persbericht: DeSOx sucks

De Isla kon niet of nauwelijks duidelijkheid verschaffen over de ‘catalyst poeder’ die afgelopen week vrijkwam na een incident met de catcracker. Geheel in lijn met voorgaande incidenten is de gemeenschap hiervan de dupe geworden. De poeder veroorzaakte materiële schade en gezondheidsschade. Hoe precies? Dat is lastig te beoordelen, want de Isla weigert om publiekelijk duidelijkheid te geven over de samenstelling van de ‘catalyst poeder’. Tussen neus en lippen door gaf de vervanger van Gijsbertha (Isla-woordvoerder) wel aan dat de … Lees meer

Isla profiteert van de windrichting

De gemiddelde bewoner van Julianadorp protesteert veel feller dan de doorsnee bewoner van Marchena wanneer gevaarlijke uitstoot van de Isla op zijn dak neerdaalt. Niet voor niets heeft het ene ‘witte poeder-incident’ van  donderdag 2 juni in Julianadorp, meer stof doen opwaaien in deze goedbedeelde wijk en in de media dan een reeks van deze voorvallen bij elkaar opgeteld in het minderbedeelde Marchena. Peter van Leeuwen van de Stichting Milieuorganisatie Curaçao (Smoc) ziet het zó: “Als de overlast die Wishi … Lees meer

Verzoek SMOC aan Milieudienst om informatie over uitstoot

“MILIEU EN NATUUR BEHEER” T.A.V. DE HEER TICO RAS, INTERIM HOOFD Sta. Rosaweg124 3 juni 2011 BETREFT: uitstoot Catcrackerpoeder 2 juni 2011     Geachte heer Ras,   In aansluiting op onze 8 vragen van 1 juni 2011 over de oilspills en meer, verzoeken wij u ons mee te delen welke informatie u heeft over de uitstoot van Catcrackerpoeder door de Isla op 2 juni 2011, met als gevolg poeder tot in Julianadorp met o.a. zieke honden tot gevolg. Helaas bleek uw dienst volledig … Lees meer

Julianadorp wordt wakker onder ‘sneeuwdeken’

WILLEMSTAD – Bewoners van Juliandorp werden donderdagochtend wakker onder een dunne deken van fijn, zandkorrelig poeder op alle porches, over de auto’s en planten, en op ramen en deuren. Reden: een vermoedelijke ontsnapping van catcracker stof uit de Isla-raffinaderij. Het gaat om een chemische stof, die irritatie veroorzaakt aan de ogen en, bij inademing, aan de luchtwegen. Het poeder bestaat voor een een groot deel uit aluminiumoxide met zand. De aluminiumoxidekorrels zijn gemengd met een kleine hoeveelheid andere stoffen, waaronder … Lees meer

Waarom gebruikt Isla vermoedelijk catalyst poeder?

De Isla zal ongetwijfeld verschillende soorten catalyst poeder gebruiken, en wellicht ook vanadiumpentaoxide (V2O5). O ja? Ja. Zie het volgende citaat uit (Jiang, Petroleum Processing and Petrochemicals, 2010): “Based on SOx transfer catalyst technology, a TRANSTAR promoter for simultaneously reducing SOx emissions from FCC units and sulfur content in naphtha was developed by incorporating active metal components for selective adsorption of sulfur-containing compounds in FCC naphtha and optimizing the components and pore structure of MgAl2O4. Adding composite metal oxides MO-V2O5 into SOx … Lees meer