Gezondheidsgevaar onder de rook

Op onze website maakten wij al eerder melding van de normen die de WHO (World Health Organization) voorstaat. We richtten ons toen op een norm die betrekking had op een tijdspanne van 10 minuten. De WHO kent ook nog een andere norm, die slaat op een 24 uurgemiddelde. De WHO stelt dat een (gemiddeld) persoon, over een periode van 24 uur, niet mag worden blootgesteld aan een gehalte zwaveldioxide dat hoger is dan (gemiddeld) 20 µg/m3 (spreek uit als: 20 microgram per kubieke meter). In onderstaande grafiek kun je zien hoe dat afgelopen maand was op Curaçao, onder de rook van de Isla (ter hoogte van Beth Chaim). Afgelopen maand werd het 24 uurgemiddelde van de WHO, voor zwaveldioxide, min of meer, structureel overschreden. Wat zijn de gezondheidsgevolgen? Om een indruk te krijgen kunt u hier kijken. Graag merkt SMOC op dat het hier alleen over zwaveldioxide gaat. Van tal van andere stoffen die niet worden gemeten zijn geen gegevens bekend.  Maar zoals de WHO zelf ook stelt, de uitstoot van zwaveldioxide gaat dikwijls gepaard met de uitstoot van ‘co-pollutants’. Tot slot. SMOC leeft extra mee met de mensen, Isla-werknemers incluis, die problemen hebben met ademhaling, astma en/of longaandoeningen.

Reacties zijn gesloten