Rechter dwingt overheid op te treden tegen Isla

De overheid van Curaçao moet de Isla-raffinaderij binnen vier weken schriftelijk sommeren de overtredingen van de milieunormen in de hindervergunning te beëindigen en beëindigd te houden en toe te zien op de naleving daarvan. Dat heeft de rechter donderdag 1 september bepaald.

Aan het niet naleven van de uitspraak van de rechter is een dwangsom verbonden die op kan lopen tot 50 miljoen gulden.

Met deze uitspraak komt er een voorlopig einde aan het langdurig en slepend conflict tussen milieuorganisatie SMOC en de overheid van Curaçao, dat begon in 2005. SMOC eistte in de rechtzaak dat de overheid de gestelde normen in de hindervergunning handhaaft. De overheid stelde zich echter op het standpunt dat de Isla de hindervergunning niet overtreedt en dat handhaven niet aan de orde is.

De rechter trekt daar nu een dikke streep door. Uit niets is gebleken dat de overheid haar standpunt kan onderbouwen, aldus bestuursrechter Boerlage.

Nalatig
Uit het 34-pagina tellende vonnis van de rechter blijkt dat de raffinaderij de afgelopen zes jaar stelselmatig de milieunormen heeft overtreden. En dat de overheid al die jaren nalatig is geweest in de handhaving van de hindervergunning. Zo stelt de rechter dat de overheid tot drie maal toe heeft nagelaten om de vergunning te evalueren voor het doorvoeren van milieuverbeteringen.

Ook heeft de overheid nagelaten een overlegstructuur tussen de Isla en de Milieudienst op te zetten. Daardoor – en door gebrek aan handhaving – heeft de overheid het werk van de Milieudienst onmogelijk gemaakt.

Verder bepaalde de rechter dat de Isla te laat is geweest met het melden van het poederincident op 2 juni in Julianadorp. En dat de overheid daar niets aan heeft gedaan. Bovendien zijn er na het poederincident geen metingen verricht, terwijl dat wel moet volgens de vergunning. “De overheid had ook daarop moeten toezien, maar heeft daarin gefaald”, aldus de rechter.

Morele overwinning
“Voor ons is het vonnis een morele en politieke overwinning”, aldus SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen. “Nu staat er zwart op wit wat er allemaal mis is bij de Isla en daar kan de overheid niet meer omheen.”

“Bovendien: als iemand zich door dit vonnis aangesproken moet voelen dan is het minister Piet Hein Donner wel, want die heeft tot op heden altijd beweerd dat de Curaçaose overheid goed bezig is ten aanzien van de Isla.” 

Miljoenen-boete
De overheid moet binnen vier weken in zowel een Papiamentstalige als Nederlandstalige krant de brief publiceren met sommering tot handhaving van de milieunormen. Bovendien bepaalde de rechter dat als de overheid niet handhavend optreedt het gerecht ‘minder terughoudend zal zijn en zelf in kan grijpen’.

“Dit is een historische overwinning voor SMOC en een blamage voor de overheid”, aldus Van Leeuwen. Verantwoordelijk minister Jacinta Constancia van Volksgezondheid en Milieu was onbereikbaar voor commentaar.

De overheid heeft zes weken om in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis.

Bron: RNW

Reacties zijn gesloten