SMOC IN GESPREK MET KONINGIN: “ISLA IS KONINKRIJKSAANGELEGENHEID”

Woensdagavond 2 november was de voorzitter van SMOC, Peter van Leeuwen, samen met de advocaat van SMOC, Sandra in ‘t Veld, te gast op het Gouverneurspaleis tijdens een buffetdiner ter ere van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin en Kroonprins Willem Alexander alsmede zijn echtgenote Prinses Maxima. Het Koninklijk bezoek is gedurende de avond in gesprek gegaan met verschillende vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke thema’s.
SMOC heeft van deze unieke gelegenheid gebruik gemaakt om de Isla problematiek onder de aandacht van het Koninklijk bezoek te brengen. Van Leeuwen: “Het was bijzonder en een grote eer om een gesprek met de Koningin en de Kroonprins en Prinses Maxima te kunnen voeren. Zij kwamen afwisselend aan onze tafel staan. Wij hebben uitgebreid onze visie op de problematiek kunnen geven en het was verheugend te zien dat zij grote aandacht voor onze visie hadden. Wij hebben een dossier meegegeven waarin de kern van de door ons verzamelde feiten is weergegeven middels cijfers en foto’s”.
De belangrijkste boodschap van SMOC aan het Koninklijk bezoek was dat het Isla probleem niet als autonoom probleem van Curacao gezien mag worden, iets dat Minister Donner (overigens ook aanwezig) evenals zijn voorgangers namens Nederland stelt. Ten onrechte meent SMOC. Het is een Koninkrijksaangelegenheid. “Curacao staat op de derde plaats van de wereld wat betreft de uitstoot van kooldioxide (CO2) per capita (per hoofd van de bevolking). Dat probleem alleen al overstijgt onze landsgrenzen. De Rechten van de Mens en het Verdrag van de Rechten van het Kind worden op Curacao geschonden door het onrechtmatig handelen van de Isla, zo heeft de Rechter vastgesteld. Ten derde: de overheid handhaaft de vergunning niet, en pleegt daarmee onbehoorlijk bestuur. Daarmee is het een zaak voor het Koninkrijk. Dat was onze boodschap en wij hebben een beroep gedaan op Nederland om samen met Curacao de Isla problematiek aan te pakken, door het inzetten van Nederlandse expertise en middelen. Dat die samenwerking tot mooie resultaten kan leiden heeft het Nederlands honkbalteam, waarin vele Antillianen meespelen, wel bewezen (een delegatie van de wereldkampioen was ook aanwezig)”.
Ook de Minister President deelde het gesprek toen Prins Willem Alexander aan de Milieutafel verscheen. Schotte bevestigde naar duurzaamheid te streven, en de Isla problematiek te willen aanpakken en daarover “als eerste” in gesprek te zijn met de PdVSA. Hij erkende wel in het bijzijn van de Prins dat de milieudienst in feite niet bestaat. Van Leeuwen heeft Schotte opnieuw de diensten van SMOC aangeboden en een gesprek aangevraagd.
Tot slot heeft SMOC het Koninklijk er op gewezen dat SMOC geen sluiting nastreeft, maar wel belang hecht aan een uitgewerkte visie op de toekomst. “Het mag niet zo zijn dat de lease met PdVSA verlengd wordt of de raffinaderij verkocht, voor die visie er is. Wij hebben dit standpunt ook al eerder aan Minister Donner kenbaar gemaakt”. Die visie had er overigens al moeten zijn, zo is eerder dit jaar door Schotte met Donner afgesproken.
Van Leeuwen: “Wij zien de afgelopen avond als een Kroon op ons werk en Sandra en ik kijken met een goed gevoel terug op deze bijzondere ontmoeting”.
Peter van Leeuwen
Voorzitter Stichting Schoon Milieu Op Curacao (SMOC)

Reacties zijn gesloten