H2S = rotte eieren

Hey wat ruik ik nu weer voor de zoveelste keer weer? Het is de ISLA, althans de uitstoot ervan. De ISLA stoot diverse stoffen uit die stankoverlast veroorzaken. Op onze website maakten wij al melding van de alkylthiolen en arylthiolen. Naast de alkylthiolen en arylthiolen is er nog een bekende: H2S. Wat is dit voor stof?

H2S heeft meer dan een naam. In de literatuur kom je de stof tegen onder de namen: zwavelwaterstof,waterstofsulfide, ‘rotte eieren gas’ en diwaterstofsulfide (de officiële naam). De naam ‘rotte eieren gas’ spreekt boekdelen. H2S stinkt naar rotte eieren. Reeds bij een zeer lage concentratie kun je H2S al ruiken, ofwel de geurdrempel is aan de lage kant. Tot zover de stankoverlast van H2S.

Olieraffinaderijen staan erom bekend dat ze H2S uitstoten. De ISLA probeert daarom haar producten met het Clausproces te ontzwavelen. Bij een correcte uitvoering daarvan vindt er niet of nauwelijks uitstoot van H2S plaats. Maar helaas, dat lukt de ISLA niet. Kijk maar op deze site.

H2S veroorzaakt niet alleen stankoverlast, de stof is ook uitermate giftig. Het is daarom dat de International Chemical Safety Card voorschrijft om ‘ALLE CONTACT’ te voorkomen. Deze vorm van contact slaat op de gezondheid van mensen. Deze waarschuwing is ook niet voor niets. Bij hoge concentraties (meer dan 1000 ppm) kan het acuut leiden tot de dood, bij lagere concentraties tot hoofdpijn, duizeligheid en aantasting van het centrale zenuwstelsel. Zo blijkt uit Environmental Chemistry van Stanley E. Manahan. Helaas worden de mensen onder de rook van de ISLA wel blootgesteld aan H2S. Hierbij moet worden gezegd dat een gedeelte van de H2S, dat de ISLA uitstoot in de atmosfeer, wordt omgezet in het giftige zwaveldioxide.

H2S is niet alleen nadelig voor de volksgezondheid, ook voor het milieu en wel in het bijzonder voor de onderwaterwereld. Laat de onderwaterwereld van Curaçao nou net het mooiste zijn van Curaçao. Het is daarom dat SMOC er bij deze voor pleit dat er uitgebreid onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen de onderwaterwereld van Curaçao en de activiteiten van de ISLA. UNEP heeft inmiddels aangegeven dat zij dit ook wenselijk achten.

Maar het kan anders. Onlangs rapporteerden Chaudhari e.a. in het wetenschappelijk tijdschrift Green Chemistry dat zij een milieuvriendelijke methode hebben gevonden om H2S om te zetten in zwavel (S) en in de milieuvriendelijke brandstof waterstof (H2). Hoe? Door gebruik te maken van zonlicht, dat wij gratis ontvangen op Moeder Aarde. Voor het bezit van de koralen hebben we m.i. ook niet hoeven te betalen, laten we er daarom zuinig op zijn, zodat we ervan kunnen profiteren (toerisme en visserij). De uitstoot en vervuiling van de ISLA past daar niet bij.

Reacties zijn gesloten