Heeft Spies ballen? Lees de Amigoe en oordeel.

DEN HAAG — De Curaçaose regering presenteert voor het einde van het jaar een voorstel voor een doorstart van de Isla-raffinaderij, die voor veel minder uitstoot van schadelijke gassen zal zorgen. Minister Liesbeth Spies zei vandaag tijdens een debat met de Tweede Kamer, dat premier Gerrit Schotte die belofte heeft gedaan tijdens de Koninkrijksconferentie in Den Haag. Afgelopen dinsdag maakte PdVSA bekend dat de onderneming 62,6 miljoen dollar in onderhoud van de catcracker installatie gaat pompen. Premier Schotte verklaarde vanochtend in de Staten dat er binnen een half jaar een Memorandum of Understanding (MoU) met Venezuela getekend zal worden (zie pagina 3).

door onze correspondent

Otti Thomas

“De regering van Curaçao heeft aangegeven dat er een alternatief zou kunnen ontstaan door een doorstart van de raffinaderij; een alternatief dat tot een fors kleinere milieubelasting zou leiden dan aanvankelijk werd aangenomen. Er is hen verzocht, en dan formuleer ik het vriendelijk, om uiterlijk 1 januari een tussenrapportage aan mij te sturen op basis waarvan wij weer kunnen beoordelen of dat perspectief ook de hardheid heeft die ons mondeling tijdens de conferentie is overgebracht”, zei de minister.

Ze vervolgde dat een doorstart waarschijnlijk de voorkeur zal hebben boven sluiting van de raffinaderij, als er inderdaad sprake is van minder vervuiling. “Het alternatief van sluiting heeft in toekomstvisie tot nu toe altijd een rol gespeeld en dat is niet van tafel. Dat is uitdrukkelijk niet van tafel”, voegde ze daaraan toe.

Spies beantwoordde hiermee vragen van GroenLinks-Tweede Kamerlid Ineke van Gent. Volgens Van Gent is de aanpak van de vervuiling geen autonome aangelegenheid meer, omdat een definitief plan van aanpak telkens wordt uitgesteld. Zij vroeg daarom om ingrijpen door de Rijksministerraad door alle milieu-overtredingen vanaf nu te sanctioneren. Spies zei echter dat de aanpak nog steeds een autonome aangelegenheid is. Van Gent trok vervolgens haar motie weer in, na de toezegging van de minister dat een sluiting van de Isla nog steeds een optie is en de belofte dat er actie wordt ondernomen als het alternatief niet op 1 januari klaar is. “Ik ben niet zo van de open eindjes, dus als er geen alternatief komt dan is een als-dan-scenario vanzelfsprekend aan de orde”, zei Spies.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten