Kersttoespraak Beatrix: het Koninkrijk ziet het groene licht!

Vaste prik. Op 1e Kerstdag houdt Koningin Beatrix haar kersttoespraak, zo ook vandaag. Wellicht ten overvloede, maar Beatrix is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, symbolen van het Koninkrijk der Nederlanden. Haar woorden hebben daarom gewicht. Wat viel vandaag op in haar toespraak? Het groene karakter ervan. Ze pleitte voor natuurbehoud, rentmeesterschap en het tegengaan van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Tja, en dan is het een kwestie van hopen dat de beleidsmakers en verantwoordelijke politici zich laten inspireren door deze woorden, in koninkrijksverband. Waar zouden ze dan moeten beginnen? Daar waar het probleem het grootst is. Waar is dat? Op Curaçao. Dit land behoort bij de top 10 landen van CO2 emissie per hoofd van de bevolking. Hoe kan dat? De Isla. De Isla is een voormalige SHELL-raffinaderij die (relatief zware) aardolie –een natuurlijke hulpbron- raffineert en wel zodanig dat er sprake is van ernstige milieuvervuiling en veel gezondheidsoverlast. Deze overlast drukt zwaar op de volksgezondheid en wel zodanig dat er jaarlijks minimaal 18 doden zijn te betreuren. Gek genoeg peinst de Curaçaose overheid er niet over om de Isla bestuurlijk te handhaven. Wie is hier de dupe van? De mensen onder de rook van de Isla. Het is duidelijk, van rentmeesterschap is hier geen sprake. Maar samen met de woorden van Beatrix is er toch hoop: de nieuwe Minister van Koninkrijksrelaties. Mevrouw Spies is deze nieuwe minister, een CDA-er wel te verstaan. Een beetje CDA-er laat zich, vanwege christelijke beginselen, voorstaan op rentmeesterschap. Zo ook Minister Spies? Laten we het hopen. Hopen dat Minister Spies het groene licht ziet in de vrome woorden van Koningin Beatrix, waardoor ze harder met de vuisten op tafel slaat dan haar CDA-voorgangers (Bijleveld en Donner). Laten we 2012 zonnig ingaan.

Reacties zijn gesloten