Mensenrechteninstituut in Nederland: Curaçao staat op de kaart

SMOC heeft het al vaker gezegd: de rechten van de mens staan met de uitstoot van de Isla zwaar onder de druk. De bewoners onder de rook zitten sociaaleconomisch gevangen, zij worden in hun vrijheid belet. Uit een enquête van de GGD op Curaçao is gebleken dat ze wel graag willen verhuizen. Maar er is meer: een mens heeft recht op schone lucht. Neem als voorbeeld Art. 24 van Het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. Op Dushi Korsow laten wij kinderen gewoon examen doen in de verontreinigde lucht veroorzaakt door de Isla. De Koninkrijksregering, management van de Isla en de regering van Curaçao laten dit gewoon gebeuren. Of nemen we het niet zo nauw met mensenrechten in het Koninkrijk der Nederlanden? Klaarblijkelijk, maar er is hoop. Daar waar veel VN landen al een mensenrechteninstituut hadden, krijgt nu ook het Koninkrijk der Nederlanden een mensenrechten instituut. Het Koninkrijk der Nederlanden loopt met deze oprichting dus allesbehalve voorop in de geciviliseerde wereld. Met recht mag ik spreken over ‘Koninkrijk’, want wat blijkt uit de maidenspeech d.d. 15 november 2011 van Prof. Schrijver (PvdA) in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel “Oprichting van het College voor de rechten van de mens”: Curaçao staat in deze discussie prominent op de kaart. Is dit toeval? Vast niet. De Eerste Kamer is zich ongetwijfeld goed bewust van het schenden van mensenrechten op Dushi Korsow.

Reacties zijn gesloten