Maandelijkse archieven: december 2011

Mensenrechteninstituut in Nederland: Curaçao staat op de kaart

SMOC heeft het al vaker gezegd: de rechten van de mens staan met de uitstoot van de Isla zwaar onder de druk. De bewoners onder de rook zitten sociaaleconomisch gevangen, zij worden in hun vrijheid belet. Uit een enquête van de GGD op Curaçao is gebleken dat ze wel graag willen verhuizen. Maar er is meer: een mens heeft recht op schone lucht. Neem als voorbeeld Art. 24 van Het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. Op Dushi Korsow … Lees meer

H2S = rotte eieren

Hey wat ruik ik nu weer voor de zoveelste keer weer? Het is de ISLA, althans de uitstoot ervan. De ISLA stoot diverse stoffen uit die stankoverlast veroorzaken. Op onze website maakten wij al melding van de alkylthiolen en arylthiolen. Naast de alkylthiolen en arylthiolen is er nog een bekende: H2S. Wat is dit voor stof? H2S heeft meer dan een naam. In de literatuur kom je de stof tegen onder de namen: zwavelwaterstof,waterstofsulfide, ‘rotte eieren gas’ en diwaterstofsulfide (de … Lees meer