Liberia-Peters over de Isla op RNW

Oud-premier Maria Liberia Peters maakt zich zorgen over het ontbreken van een discussie over de toekomst van Curaçao met of zonder raffinaderij. Die is nog steeds niet op gang gekomen en dat is triest. “Het is urgent dat die discussie zo snel mogelijk begint.” Maria Liberia Peters zei dit in het programma Welingelichte Kringen van de Wereldomroep.

De oud-premier van de Nederlandse Antillen was in 1985 verantwoordelijk minister-president toen Shell aankondigde de raffinaderij te sluiten en te vertrekken. Liberia Peters moest toen binnen een jaar een besluit nemen over de toekomst van de raffinaderij op het eiland.

Werkgelegenheid
Zij koos destijds niet voor het milieu, hoewel de oud-premier erkent dat de vervuiling van het terrein de regering niet onbekend was. Shell heeft zelfs aangeboden om de bodem te saneren, “maar wij kozen voor de werkgelegenheid van ruim 8000 mensen.”

Antilliaanse delegatie komt in Nederland om te praten over voortbestaan Shell Foto: Bogaerts, Rob / Anefo
De raffinaderij en alle bezittingen van de Koninklijke Shell kwamen daarna in handen van de Curaçaose overheid voor het symbolische bedrag van één gulden. Shell werd met deze ‘deal’ gevrijwaard van aansprakelijkheid voor de milieuschade.

Haast
Het is volgens de oud-premier zeer urgent dat Curaçao de ‘toekomstkwestie’ snel oppakt. In 2017 moet er een besluit worden genomen omdat in 2019 het huurcontract van de Isla met Venezuela afloopt. Zij ondersteunt daarmee de oproep van de Nederlandse minister Spies, in een brief eerder deze week, om haast te maken met een visie te ontwikkelen over een eiland met en een eiland zonder raffinage-industrie. Deze brief was reden voor de regering Schotte om Nederland – in repliek – verantwoordelijk te houden voor de vervuiling van Shell. En daar is Liberia Peters het niet mee eens: “Als wij hadden gekozen voor het sluitingsscenario, dan was de schoonmaak de volle honderd procent de verantwoordelijkheid van de Shell geweest. Wij kozen echter voor het behoud van arbeidsplaatsen.  En nu behoort de raffinaderij Curaçao toe, dus zijn wij verantwoordelijk.”

Venezuela
De urgentie is bovendien extra aanwezig, want Liberia Peters voelt zich niet prettig bij het feit dat de regering van Venezuela zich afstandelijk opstelt in de discussie over de toekomst. Het is niet duidelijk welk aandeel zij zichzelf toemeet in de mogelijke scenario’s om te blijven of om weg te gaan. “De regering van Venezuela is een grote speler in dit spel de komende jaren”, zegt Liberia Peters. Venezuela heeft gezegd dat de oliepolitiek niet los gezien kan worden van de nationale politiek in dat land. “En dan is het wel zaak dat we weten welke plaats PdVSA Curaçao speelt in die politiek van Venezuela. En dat weten we niet”, aldus een bezorgde oud-premier.

Bron: RNW

Reacties zijn gesloten