Agenda Tweede Kamer

De Isla heeft al meerdere malen, op initiatief van SMOC, de Tweede Kamer gehaald. Dat moet ook als logisch worden gezien, want de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft als beleidsterrein onder andere ‘waarborgen rechtszekerheid en mensenrechten’. Komende woensdag vergadert deze commissie weer. Eens kijken of de Isla weer onderwerp van debat wordt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de brief van SMOC aan de UN Committee on the Rights of the Child.

Reacties zijn gesloten