Amigoe: ‘Verslag Statenbijeenkomst’

WILLEMSTAD — De vier milieu-organisaties Actiecomité Basta!, Movementu Solushon Isla (MSi), Organisashon Wishi/Marchena en Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) praten over een geslaagde Centrale Commissie-vergadering van afgelopen. “Het was een geslaagde vergadering omdat een groot aantal Statenleden aanwezig was en er veel vragen werden gesteld. Ze reageerden positief op de verschillende presentaties, juist omdat de Isla-problematiek vanuit verschillende invalshoeken werd belicht”, aldus MSi-leider Edgar ‘Gachi’ Leito.
Zowel Leito als Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen stelt van een aantal Statenleden, uit verschillende politieke partijen, na afloop positieve feedback te hebben ontvangen. “Uit de vraagstelling bleek duidelijk dat een hoop Statenleden, ondanks de vele verslagen in de media, toch onvoldoende inhoudelijk op de hoogte zijn. Het was juist daarom prettig om in direct contact uitleg te kunnen geven over de belangrijke feiten en cijfers. We hebben in de zeven jaar dat we rechtszaken hebben gevoerd natuurlijk een schat aan informatie verzameld en we menen dat deze niet alleen tot de rechtszaal beperkt moet blijven”, aldus Van Leeuwen.
Leito stelt dat MSi duidelijk heeft betoond de Isla-raffinaderij als een probleem voor de toekomst van het eiland te beschouwen waarbij onder andere de volgende doelstellingen worden nagestreefd: “De beëindiging van het contract met PDVSA per 2019; Op het terrein, uit economische overwegingen, een nieuwe stad creëren om zodoende meer werkgelegenheid te creëren aangezien de huur van het Isla-terrein slechts 45 cent per vierkante meter opbrengt. Dit in vergelijking met bijvoorbeeld de Freezone waar een vierkante meter 10 gulden oplevert; Deugdelijk functioneren van de Milieudienst, voor het controleren en handhaven van de milieuwetten; Hinderwet updaten en per direct handhaven; Installeren van een waarschuwingssysteem voor scholen en bewoners bij ernstige calamiteit; Zo snel mogelijk een evacuatie- en calamiteitplan implementeren”. Leito meent dat er voor de raffinaderij een stad moet komen met schone industrieën waardoor er een ‘positieve economische impuls gecreëerd zou worden die tot ver in de volgende eeuw zou kunnen voortduren. .
Basta!
Namens het Actiecomité Basta!, het comité dat na het catcracker poederincident van 2 juni vorig jaar door de getroffen bewoners van Julianadorp werd opgericht, gaf voorzitter Jora de Jong een chronologisch overzicht van het incident en de genomen stappen van het comité die door de overheid vaak onbeantwoord zouden zijn gebleven. De Jong, die het laatste bewaarde potje catcrackerpoeder dat in de wijken neerdwarrelde, bij zich had: “We weten nog steeds niet wat er in het poeder zat. De enige informatie over de mogelijke samenstelling van het poeder die wij hebben ontvangen was op 9 augustus. Het betrof een ‘factsheet’ van de Isla, die overigens zeer technisch geformuleerd was en voor een leek bijna niet te begrijpen, waarin maar liefst vijf kankerverwekkende stoffen worden vermeld. Hierin staat ook vermeld wat voor een uitwerking dit poeder op mensen heeft, van deze symptomen werd overigens door verschillende bewoners melding gemaakt die zich bij zowel kinderen en volwassenen als honden voordeden: geïrriteerde rode ogen, braakneigingen, misselijkheid, buikloop, irritatie aan de luchtwegen en bij een blootstelling aan vanadium een verkleuring van de tong gepaard met allergische reacties. Wij willen alsnog weten wat het onderzoek naar het poeder heeft uitgewezen”, aldus De Jong.
Smoc-voorzitter Van Leeuwen heeft in zijn presentatie wederom nadrukkelijk gesteld, onderbouwd met data uit verschillende onderzoeken (onder andere een Ecorys-rapport uit 2005) en rechtszaken, dat de gedane uitspraken van premier Gerrit Schotte (MFK) dat de BOO-energiecentrale de hoofdvervuiler op het eiland zou zijn, niet juist zijn en dat Isla de hoofdvervuiler is. Ook werd ingegaan op de ‘misvatting’ dat Smoc per definitie voor sluiting van de raffinaderij zou zijn. “Dat is niet zo, wij menen dat de overheid de bestaande hindervergunning moet handhaven. Er is geen enkel motief om niet te handhaven”, aldus Van Leeuwen. Tevens werd door Smoc gesteld dat de Milieudienst vanwege een gebrek aan geld en mankracht ‘een farce’ zou zijn en dat een versterking daarvan noodzakelijk is. Ook werd gewezen op het feit dat de luchtmetingen op meer stoffen zouden moeten worden verricht. Nu wordt de uitstoot van SO2 en fijnstof gemeten. Van Leeuwen haalt ter illustratie het voorval op 14 december aan waarbij ongeveer 3000 schoolkinderen van in totaal elf scholen naar huis werden gestuurd door stankoverlast van de Isla waarbij velen ook onwel werden. De luchtmetingen van die dag vertonen geen bijzondere pieken wat duidt op het feit dat het om een andere stof moet gaan dan gemeten wordt. De Smoc-voorzitter haalt het advies aan uit een eerder rapport dat ook de uitstoot van vanadium en benzo(a)pyrene gemeten zou moeten worden en stelt dat er een verscheidenheid aan voor de gezondheid schadelijke zware metalen uitgestoten worden. Van Leeuwen riep de overheid ook op om Nederland dat over een uitvoerige expertise op dit gebied beschikt, om hulp en ondersteuning te vragen in de omgang met de Isla-problematiek.

Bron: Amigoe (28 maart 2012)

Reacties zijn gesloten