‘Curaçaose leerling dient klacht in bij de VN over schending kinderrechten’

Ja dat kan. M.i.v. 2012 is het mogelijk dat kinderen een klacht indienen bij de UN Committee on the Rights of the Child. Wat voor klachten? Fundamentele klachten, ofwel het schenden van kinderrechten zoals dat is bepaald in Het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. Tot voor kort was dit niet mogelijk. Ook Curaçaose kinderen kunnen dit doen als zij vinden dat hun rechten onder druk staan door hun omgeving. Het is bekend dat kinderen recht hebben op schone lucht. Het is ook bekend dat de lucht onder de rook van de Isla allesbehalve schoon is. En het is ook bekend dat scholieren in de media hun beklag hebben gedaan over de Isla. M.i.v. 2012 is er nu een flinke stap hoger bereikbaar: de UN Committee on the Rights of the Child. Maar goed dat het land Curaçao onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden, zodoende gelden mensenrechten ook voor de Curaçaose kinderen.

Reacties zijn gesloten