Versgeperst: politieke partij PAR onderneemt actie

CURAÇAO – De Statenvergadering over Raffinaderij Isla gisteren is PAR-Statenlid Marilyn Alcalá-Wallé niet in de koude kleren gaan zitten. Het Statenlid heeft gelijk een aantal vragen aan minister Jacinta Constancia (Gezondheid) gesteld. Vier milieu- en volksorganisaties kwamen gister bijeen in de Staten.
De vier organisaties ActieComité Basta!, Moveshon Solushon Isla, Komishon Wishi Marchena en SMOC hebben gisteren een duidelijk signaal gestuurd aan het parlement dat de vervuiling, veroorzaakt door de Isla, niet door kan gaan. De Statenleden waren gisteren duidelijk onder de indruk van de presentaties van de vier groepen.
Petitie
De vier milieuorganisaties hebben een petitie ingediend bij het parlement. De organisaties willen dat de Milieudienst wordt versterkt, naleving van de vergunning van de Isla, dat de bevolking beter wordt geïnformeerd en dat de toekomstvisie voor de raffinaderij snel afgerond is.
Bezorgdheid

“Eén van de punten van grote bezorgdheid tijdens de bijeenkomst is de continue vervuiling in de verschillende wijken onder de rook van Isla”, zegt Alcalá-Wallé. “Vooral het incident van 2 juni 2011, toen verschillende wijken onder de brug zoals Jan Doret, Blue Bay, Marchena, Julianadorp en Piscadera werden verrast met een mysterieus en waarschijnlijk giftig wit poeder.”
Duidelijkheid

Actiecomité Basta! heeft op verschillende gelegenheden gevraagd aan de overheid om onderzoek te doen naar het poeder, dat vermoedelijk kankerverwekkend is. “De commissie is erg bezorgd over het feit dat de indruk bestaat dat de regering contact vermijdt en hun verzoek om meer duidelijkheid in de zaak te krijgen, negeert”, aldus het Statenlid. Genoeg reden voor Alcalá-Wallé om Constancia aan de tand te voelen met de volgende vragen:
1. Wanneer wordt de Milieudienst zodanig versterkt met deskundigen dat het wachtende werk kan worden gedaan?
2. Wanneer wordt Refineria Isla geïnstrueerd om de geldende Hinderverordening (vergunning) na te leven?
3. Wanneer krijgt het volk van Curaçao informatie over de acties die de regering gaat nemen om geluidsoverlast en de stank van Raffinaderij Isla te voorkomen?
4. Kan het onderzoeksrapport naar het incident van het mysterieuze witte poeder van 2 juni 2011 nu eindelijk worden afgerond? En meteen ook het verzoek om een kopie van de resultaten naar het parlement te sturen.
5. Kan een kopie van een vergelijkbaar incident in 2004 naar het parlement worden gestuurd?
6. Aangezien minister-president Schotte Actiecomité Basta heeft beloofd om binnen zes maanden de wijken onder de lucht van de raffinaderij, te voorzien van schonere lucht, door het gebruiken van schonere benzine en filter, is de vraag hoe ver het is met de uitvoering van dit proces?

Bron: Versgeperst

Reacties zijn gesloten