Amigoe: ‘Isla heeft geen Safety, Health and Environment Manager’

WILLEMSTAD — Een aantal ontevreden werknemers van de Isla-raffinaderij hebben onlangs een schadelijke mail tegen de directeur van het bedrijf, Manuel Medina, en nog twee andere topmannen van de financiënafdeling, naar Asdrubal Chávez en Jesus Luongo van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) verzonden, waarin ze PdVSA om hulp smeken. Medina weerlegt de aantijgingen en de vakbonden PWFC en APRI namen afstand van deze brief door ook een brief naar PdVSA te sturen als vertegenwoordigers van de werknemers.

In de genoemde brief maken de werknemers melding van de problemen die Medina voor het bedrijf heeft veroorzaakt en dat zijn frauduleuze handelingen te maken hebben met zijn alcoholmisbruik. Ook menen zij dat Medina een in Venezuela veroordeelde crimineel is die helemaal geen interesse heeft in de positieve ontwikkelingen van het bedrijf, rekeninghoudend met het feit dat het bedrijf nu draait zonder een operation manager, zonder een technisch directeur noch personeelsmanager en zonder HSE manager (Health, Safety, and Environmental). Tevens zou Medina frauduleuze handelingen met contracten tolereren.

De werknemers hebben het ook over goede voorstellen van lokale deskundigen die Medina weggewuifd zou hebben, wat slechte gevolgen had voor het goed functioneren van de units. Verder zou hij de raffinaderij in 2010 voor negen maanden zonder enige geldige reden gesloten hebben, wat het bedrijf miljoenen dollars heeft gekost. De werknemers zijn helemaal niet te spreken over een overeenkomst die Medina heeft afgesloten met het omstreden bedrijf Scaltech, dat na eenjarig bestaan werd gesloten. De werknemers hadden zelfs een civiele zaak aangespannen voor nog niet uitbetaalde salarissen en emolumenten, maar de rechter heeft echter besloten dat de opgelegde beslagen in deze zaak opgeven moeten worden.

Volgens de werknemers heeft Medina een contract van 1,5 miljoen dollar met Scaltech afgesloten voor het schoonmaken van een tank die in eenzelfde geval maar 150.000 gulden zou kosten. Verder klagen ze dat voor het bereiken van dit contract, onder anderen de operation manager opzij werd geschoven. Medina zou hierbij gesteund zijn door de hoge pieten van de financiënafdeling van de Isla.

In een reactie aan alle werknemers, weerlegt Medina alle aantijgingen. Volgens hem zijn degenen die de brief hebben geschreven ‘lafaards’ die het benadelen van het bedrijf als hun enige doel hebben. Volgens Medina loopt alles zoals het hoort bij de Isla en moet het voor iedereen begrijpelijk zijn dat hij ‘als directeur soms beslissingen had moeten nemen die een negatief effect konden hebben op de economie of op personen of bepaalde groepen, maar dat het altijd in het regelgevende kader is gedaan’.

“Ik ben heel trots dat ik de leiding heb over een bedrijf met een verantwoordelijk management en een uitstekend team van werknemers die zich 100 procent inzetten om de belangen van de Isla te beschermen en aldus bijdragen tot de economische ontwikkeling van Curaçao en dat ondersteuning geeft aan de kwaliteit van leven van zijn bewoners, door middel van ons programma van Sociale Ontwikkeling”, besloot de directeur in zijn brief.

De vakbonden PWFC en APRI zijn ook niet te spreken over de verzonden brief. Zij hebben gisteren op hun beurt ook direct een brief naar Chávez en Luongo gestuurd om de aantijgingen te weerspreken. De brief was getekend door de voorzitters Angelo Meijer (PWFC) en Alberto Levinson (APRI).

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten