Versgeperst: ‘Groenlinks verontwaardigd over toekomst Isla’

CURAÇAO – Ineke van Gent van Groenlinks is verbijsterd over de plannen van premier Gerrit Schotte over de toekomst van de Isla. “Al jarenlang brengt de Isla ernstige schade toe aan mens en milieu op Curaçao. Nu blijkt dat de premier niet veel verder is gekomen dan alles bij het oude te willen laten.”
Groenlinks wil dat minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een beroep op de waarborgfunctie, het bestuur van Curaçao tot de orde roept. “Er moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om de Isla aan strenge milieuvoorschriften te laten voldoen”, stelt Van Gent. “Het is onaanvaardbaar dat we nu op 31 mei 2012 niet veel verder zijn dan een globale beslissing die inhoudelijk weinig om het lijf heeft. Hoe precies milieuoverlast beperkt zal worden moet immers nog nader ingevuld worden. Dat is voor al die mensen die letterlijk onder de rook van de Isla wonen een onverkoopbare boodschap.”
Vragen
Van Gent heeft Spies schriftelijk benaderd met de volgende vragen:
1. Kent u het bericht dat Curaçao de Isla raffinaderij niet wil sluiten of verplaatsen? Zo ja, wat vindt u van dit bericht?
2. Kunt u aangeven hoe het bestuur van Curaçao deze keuze heeft onderbouwd en hoe de afweging tussen sluiting, verplaatsing en voortzetting van deze raffinaderij precies is gemaakt?
3. Bent u het met mij eens dat dit wel een heel erg schrale toekomstvisie op de Isla raffinaderij is? Hoe lang duurt het nog voordat er een precies inzicht ontstaat hoe de voorgenomen moderniseringsplannen worden ingevuld?
4. In hoeverre bent u betrokken bij de verdere invulling van het voornemen om de door de Isla raffinaderij veroorzaakte vervuiling te beperken?
5. Bent u het met mij eens dat uitgangspunt moet zijn dat de Isla na modernisering überhaupt geen milieuoverlast mag veroorzaken? Zo ja, hoe zal dat worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?
6. Kunt u aangeven hoe het tijdpad van de verdere besluitvorming eruit ziet? Bent u bereid om de Kamer te informeren over elke vervolgstap in dit slepende dossier?

Bron: Versgeperst

Reacties zijn gesloten