Hof laat bewoners onder de rook volledig in de kou staan

Vandaag heeft de bestuursrechter gedaan zijn vonnis uitgesproken. Smoc voorzitter Peter van Leeuwen reageert:

· Het vonnis is niet onverwachts maar wel teleurstellend. Het vonnis in eerste instantie deed recht aan de situatie hier. Het hof lijkt wel geheel buiten de werkelijkheid te staan. Om nu na 7 jaar procederen de Minister voor de zoveelste keer op te dragen om nieuwe beslissingen te nemen getuigt niet van enige daadkracht of realiteitszin.
· Het maakt eens te meer duidelijk dat de burger, als hij bescherming nodig heeft tegen de onrechtmatig optredende overheid, het niet moet hebben van het bestuursrecht en de bestuursrechter. Die laten de burger volledig in de kou staan.
· SMOC heeft er middels deze procedure voor gezorgd dat de kwestie op de agenda staat en dat na 7 jaar procederen de feiten op een rijtje staan en beschikbaar zijn, ook voor de regering.
· De regering mag nu daarmee het beleid van duurzaamheid en opkomen voor het volk (dat ze met de mond belijdt) ook daadwerkelijk ten uitvoer leggen en zorgen dat de Isla een normale dus schone raffinaderij wordt. Gezien de beschikbare onderzoeken daarover en het (niet) optreden van de overheid in het verleden en het heden (zo is er nog steeds geen visie en is er nog steeds geen opgetuigde milieudienst, integendeel) valt weinig goeds te verwachten. De mensen onder de rook kunnen letterlijk en figuurlijk stikken.
· SMOC voelt zich ondanks dit teleurstellende vonnis de morele overwinnaar, maar beseft ook dat het een Pyrrhus overwinning is: de vervuiling is ernstiger geworden, de scholen moeten vaker dicht en de bewoners onder de rook zien weer bevestigd dat er, behalve SMOC, niemand voor hun rechten opkomt.
Drs. Peter van Leeuwen
SMOC

Reacties zijn gesloten