RNW: ‘SMOC: Rutte gebruikt aanwijzing wanneer het uitkomt’

Milieuorganisatie Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) vindt het opmerkelijk dat de Nederlandse premier Mark Rutte zich wel sterk maakt voor het geven van een aanwijzing aan Curaçao rond de financiële huishouding, maar niet voor het handhaven van de Isla raffinaderij.

Na een werkbezoek dat de Nederlandse fractieleiders van de Tweede Kamer in 2007 aan Curaçao brachten zei Rutte, die toen als fractievoorzitter van de VVD in de oppositie zat, tegen de toenmalige Nederlandse regering dat er desnoods met een bestuurlijke aanwijzing ingegrepen moest worden als Curaçao niet harder zou optreden tegen de overtredingen van de Venezolaanse Isla raffinaderij van PdVSA. Ook in 2008 stelde Rutte Kamervragen over de Isla. Maar de aanwijzing is er nooit gekomen, ook niet nu hij premier is.

Gebrekkig bestuur
“Rutte vond de manier van handelen van de vorige Curaçaose regering een voorbeeld van hoe gebrekkig het eilandsbestuur soms opkomt voor het welzijn van de eilandbewoners. En nu gedraagt hij zich eigenlijk net zo”, meent Linthorst. “Rutte heeft het lef niet om zich aan dit onderwerp te branden. Terwijl het toch echt een koninkrijksaangelegenheid, en dus zijn verantwoordelijkheid is.”

Taak van het koninkrijk
Het SMOC-lid baseert zich op het Koninkrijk statuut dat zegt dat het waarborgen van de rechten van de mens en zorgen voor deugdelijk bestuur taken zijn van het Koninkrijk. “De Curaçaose overheid handhaaft al decennialang niet en er sterven jaarlijks bijna twintig mensen als gevolg van langdurige blootstelling aan de rook van de Isla. De mensenrechten worden dus geschonden en van ondeugdelijk bestuur is absoluut sprake”, legt Linthorst uit. “De Isla had dus ook een agendapunt moeten zijn.”

Meer lef in de toekomst
SMOC hoopt dat Rutte zich in de toekomst alsnog met de Isla zal gaan bezighouden. “We waarderen de inzichten die Rutte in 2007 had maar hopen dat hij in er in de toekomst echt iets mee durft te doen”, zegt Linthorst. “Natuurlijk is het goed dat hij op financieel gebied ingrijpt maar binnenkort denkt hij hopelijk ook aan de gezondheid van de burgers van Curaçao.”

Bron: RNW

Reacties zijn gesloten