Hoe moet de olie (van Jan Kok) worden opgeruimd?

Het moet worden gezegd; lekkage van olie in de wateren van Curaçao als gevolg van industriële activiteit is zo oud als de weg naar Rome. Nu het probleem zich wederom heeft gemanifesteerd bij Jan Kok, is het zaak dat de olie wordt opgeruimd, want de flora en fauna worden vervuild door de olie. Maar hoe?
Van olieraffinaderijen is bekend dat ze nogal eens kiezen voor een snelle schoonmaakmethode: de olievlek mengen met zogenaamde ‘detergenten’. De olie lijkt dan als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Onderzoek wijst uit dat dit niet wenselijk is, de vervuiling wordt dan alleen maar ernstiger. De detergenten zorgen er onder andere voor dat de olie en zeewater beter gaan mengen. De olie bereikt dan dus grotere diepten en kan dus nog meer flora en fauna aantasten. Tevens ontstaan er bij gebruik van detergenten ook nieuwe stoffen, die giftig en persistent zijn. Het is nu aan de overheid van Schotte en de veroorzaker van dit olieprobleem om te zorgen dat de olie op de juiste manier wordt opgeruimd. Elgershuizen en De Kruijf (Marine Pollution Bulletin, 1976) schrijven hierover:
,,We recommend that, in case oil is found in large quantities above the reef, it should be removed mechanically, if possible with a minimum of mixing.’’
Het is dus zaak dat de olie op een mechanische manier wordt opgeruimd, inkapselen en afvoeren dus.

 

Reacties zijn gesloten