‘Oil spills’ niets nieuws

Versgeperst berichtte dat Minister Constancia vindt dat PDVSA voor de kosten moet opdraaien van de olieramp ter hoogte van Jan Kok. In beginsel is dit positief nieuws. De vraag rijst nu: hoeveel moet de PDVSA gaan betalen? Kijkt Constancia uitsluitend naar deze ‘oil spill’ of neemt zij alle ‘oil spills’ van PDVSA in ogenschouw. Medio mei 2011 vond er bijvoorbeeld ook ‘oil spill’ plaats die de stranden van Blue Bay vervuilden. Het is redelijk om aan te nemen dat ‘oil spills’ in meer of mindere mate al decennialang plaatsvinden. Visueel valt dit eenvoudig te staven door met een bootje de Annabaai in te varen en de Isla zo dicht mogelijk proberen te naderen. Wat zie je dan? De rotsen nabij de Isla kleuren zwart en diverse olievlekken op het water zijn waar te nemen, zo weet ik uit eigen ervaring (d.d. mei 2012). Deze waarnemingen zijn consistent met bevindingen van TNO. TNO rapporteerde in 2007 de aanwezigheid van giftige stoffen afkomstig uit oliehoudende producten van de Isla. Andere onderzoekers hebben vergelijkbare bevindingen gerapporteerd, zoals bijvoorbeeld Debrot e.a. (Marine Pollution Bulletin, 1995). Het milieu en de bevolking van Curaçao heeft daarom het morele recht om van Constancia te vragen dat zij de Isla ook financieel aanpakt op ‘oil spills’ uit het verleden.

Reacties zijn gesloten