Maandelijkse archieven: augustus 2012

Geef ze brood en spelen

Het imago van de Isla en de bijbehorende overheids-NV (RdK) is bar en bar slecht, dat is bij een ieder wel bekend. Dat slechte imago van de Isla en RdK vindt zijn grondslag in het feit dat de Isla veel stankoverlast en gezondheidsoverlast veroorzaakt. De Isla en RdK zijn zich hier goed bewust van. In plaats van dat ze als ultieme streven hebben om de overlast te verminderen, worden er allerlei cadeautjes verstrekt om de mensen zoet te houden. RdK … Lees meer

Spies informeert Tweede Kamer over de Isla

Minister Spies heeft met een brief (d.d. 28 juni 2012) de Tweede Kamer geïnformeerd over haar bezoek aan Curaçao. De Kamerleden zijn ook over de Isla geïnformeerd  Dit schrijft Spies: ,,Met de heer Schotte heb ik ook over de Isla raffinaderij gesproken. Hij heeft een toelichting gegeven op het plan van aanpak zoals dat eind mei door de regering van Curaçao is vastgesteld. Daarbij zal Curaçao een tweesporenbeleid voeren. Curaçao zal op korte termijn een of meerdere investeerders trachten te vinden om een modernisering … Lees meer