VARA: ‘Bijdrage uit noodfonds WNF voor olieramp Curaçao ‘

Het Wereld Natuur Fonds stelt per direct 5.000 euro uit het noodfonds beschikbaar voor opruimwerkzaamheden na de olieramp in het unieke natuurgebied Jan Kok op Curaçao. Volgens lokale partners van het WNF hebben zich honderden vrijwilligers gemeld om te helpen. “Er is nu vooral behoefte aan beschermende kleding voor vrijwilligers, kaplaarzen, speciale vuilniszakken, schepnetten en andere materialen. Daar wordt de bijdrage van WNF voor gebruikt.”, zegt Carel Drijver, hoofd van het programma Oceanen en Kusten.

Ruim 100.000 olie weggelekt

WNF deelt de kritiek van lokale milieu-organisaties die vinden dat de raffinaderij veel te laat in actie is gekomen. Op 18 augustus werd ontdekt dat olie uit een opslagtank voor de kust in zee stroomde. Een paar dagen later werd pas duidelijk dat de olie de zoutpannen van Jan Kok had bereikt. Deze lagune is een belangrijk fourageergebied voor flamingo’s. Daarnaast leven er reigers, krabben en hagedissen en delen van het gebied hebben een beschermde status. Inmiddels is naar schatting ruim 100.000 liter olie weggelekt. Sinds afgelopen zondag wordt met man en macht gewerkt om de drijvende olie tussen de mangroven en de wortels weg te harken. Behalve de schade die ruwe olie in het fragiele gebied veroorzaakt, is dwars door de vegetatie een zes meter brede weg gemaakt om de zwaarst getroffen gebieden bereikbaar te maken voor vrachtwagens. Hierdoor is zeker –extra- schade ontstaan.

Beschermde RAMSAR-gebieden

Het WNF maakt zich ernstige zorgen over de lange termijn gevolgen van de zware vervuiling. Net afgelopen maand heeft de overheid van Curaçao Jan Kok en nog drie andere wetlands voorgedragen als beschermde RAMSAR-gebieden. De natuurbechermingsorganisatie vindt het van belang dat in kaart wordt gebracht wat de exacte schade is voor de bijzondere natuur. Ook moet er veel strengere wetgeving komen om dit soort milieurampen in de toekomst te voorkomen.

Bron: VARA Vroege Vogels

Reacties zijn gesloten