Persbericht SMOC: ‘De Milieudienst is er voor u’

SMOC zat, zit en zal boven op de Isla blijven zitten. Om die reden onderhoudt SMOC ook contacten met de Milieudienst, de dienst die namens de overheid, en dus ook namens u, de Isla hoort aan te spreken op illegale activiteiten. Zo stelde SMOC de Milieudienst de vraag wat er gedaan is met de metingen van zwaveldioxide eind maart en begin april. Toen werden er 4 dagen achtereen 24-uursgemiddelde concentraties zwaveldioxide ruim boven de toegestane 365 µg/m3 gemeten (Beth Chaim, gevalideerd door GGD Amsterdam). Wat neerkomt op drie dagen meer dan toegestaan. Hoe is hierop gehandhaafd door de Milieudienst? SMOC stelde vrij recent ook vragen over de samenstelling van de uitstoot van de BOO? En: hoe het staat met de revisie van de slappe Isla hindervergunning uit 1994 (!). SMOC heeft het reeds meerdere malen gevraagd, maar de Milieudienst weigert te antwoorden. En wat vindt de dienst eigenlijk van de Jan Kok ramp, waar Isla schuld erkent om die vervolgens weer te ontkennen? Daar werd deze week telefonisch op gereageerd: “geen mening”. De overige vragen waren nog niet bestudeerd…. Dit geeft SMOC niet het minste idee dat de Milieudienst er is voor de burgers, voor u. Of is er toch nog hoop? Minister Constancia overweegt nu om de Isla verantwoordelijk te houden voor de olieramp van Jan Kok en wel zodanig dat zij de gang naar de rechter lijkt te gaan wagen. Een ommekeer in haar houding nu een ieder de foto’s van zwarte Jan Kok flamingo’s heeft kunnen zien? In dat geval verwacht SMOC dat de Milieudienst strak wordt aangestuurd en wel zodanig dat de vragen van SMOC, zoals over de genoemde uitstoot van zwaveldioxide, de aandacht krijgen die ze behoeven. Een goed begin zou zijn om te starten met de Isla te beboeten voor de genoemde uitstoot van zwaveldioxide en een onderzoek te laten uitvoeren door TNO en/of de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de veiligheidscultuur van de Isla. Voordat het te laat is……., want u hebt namelijk volgens mensenrechten-verdragen recht op een schone leefomgeving (zoals schone lucht).

Drs. Arjan Linthorst

Reacties zijn gesloten