Amigoe: ‘Overmatig fakkelen door problemen met Wet Gas-compressor’

WILLEMSTAD — Nadat de Isla-raffinaderij de opstart van de catcracker had aangekondigd waren er vanaf het terrein, het afgelopen weekeinde en vandaag, hoge vlammen en flinke rookontwikkeling uit de schoorstenen zichtbaar. Volgens omwonenden ging dit in de nachtelijke uren gepaard met stank- en geluidsoverlast.

“We hebben het afgelopen weekeinde problemen gehad met de Wet Gas-compressor waardoor het overtollige gas afgefakkeld moest worden. We zijn nu druk bezig om meer stoom in het proces te introduceren waardoor het fakkelen minder zal worden”, aldus de woordvoerder van de raffinaderij, Kenneth Gijsbertha. Op de vraag of het overmatig affakkelen te maken had met een gebrek aan stoomvoorziening door de BOO-energie centrale, zegt hij: “Dat is nog niet helemaal duidelijk, ik heb nu bij de operational nanager navraag gedaan wat de reden hiervoor was.” Voor het ter perse gaan van deze krant was daar nog geen uitsluitsel over.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten