Brief SMOC aan Bodok

De heer S. Bodok

Interim Minister van Gezondheid en Natuur

Betreft: Isla/BOO

Geachte heer Bodok,

 

Uit de media vernamen wij dat er in januari een workshop zal worden gehouden inzake de Isla milieuvervuiling, voor leden van de regering (en Isla). Wij juichen een dergelijk initiatief toe. Het getuigt van daadkracht.

SMOC beschikt, mede door de 7 jaar durende rechtszaak tegen de overheid inzake handhaving, over een uitgebreid dossier. Vele rapporten (naast Pervin&Gertz en Ecorys vooral ook StAB-rapporten) bevatten heldere verklaringen van oorzaken en reiken oplossingen aan om de ernstige vervuiling van Isla te reduceren. Stabiele energie is daar een van, maar is ontoereikend om aan de (slappe) vergunning, waaronder de verouderde luchtkwaliteitsstandaarden, te voldoen.

Ook wijzen wij u graag op de diverse overeenkomsten die er zijn tussen PdVSA en het Land, Refineria Isla en RdK en meer. Daarin staan mogelijkheden voor Curaçao, als eigenaar, om voor rekening van PdVSA diverse ‘milieu’-maatregelen te treffen. Graag zouden wij met u een afspraak maken om onze inzichten en kennis van zaken met u te delen, ter voorbereiding op de workshop, maar vooral ook ter voorbereiding op het nemen van de belangrijkste beslissing op milieugebied: de (visie op de) toekomst van de raffinaderij op Curaçao  waarvan het huurcontract met PdVSA uiterlijk in 2017 wel of niet verleng dient te worden.

Wij verzoeken u beleefd ons uit te nodigen voor een onderhoud.

Met vriendelijke groeten,

 

Hoogachtend,

 

 

Drs. Peter van Leeuwen

Voorzitter SMOC

 

Reacties zijn gesloten