Versgeperst: ‘Strafrechtelijk onderzoek olieramp wordt voortgezet’

CURAÇAO – Het Openbaar Ministerie (OM) is sinds de ‘oilspill’ van 18 augustus bij Jan Kok gestart met een strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de olieramp. De uitslag van de monsteranalyse is inmiddels binnen en geeft volgens het OM aanleiding om nadere vragen te stellen.
In het belang van het onderzoek kan hierover nog geen verdere uitspraken worden gedaan. Het OM beperkt zich slechts met de mededeling dat de uitslag wel reden geeft om vragen te stellen en voor verdere verhoren.

Aangifte

Dit is ook medegedeeld aan stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) die naar aanleiding van de olieramp op 3 augustus aangifte heeft gedaan. Na een melding van een ‘oilspill’ wordt op Curaçao standaard een onderzoek ingesteld door de Havenveiligheidsinspectie. Dit onderzoek vindt plaats op grond van overtreding van het Havenreglement of in geval van lozende schepen, op grond van de Landsverordening Olieverontreiniging door Zeeschepen.

Straf

Daarnaast is het sinds 15 november 2011 (Nieuw Wetboek van Strafrecht Curaçao) mogelijk om het onderzoek te stoelen op overtreding van de artikelen 2:121 of 2:122 Wetboek van Strafrecht (verontreiniging oppervlaktewateren). Deze onderzoeken leiden doorgaans tot aanbieding van een (geld)transactie, waarbij de lozende partij een boete moet betalen.

Bron: Versgeperst, 7 december 2012

Reacties zijn gesloten