Maandelijkse archieven: januari 2013

Uitstoot H2S uitermate fors

Uit eerste metingen blijkt dat de uitstoot van diwaterstofsulfide (H2S) afgelopen week uitermate fors was. Zie hieronder. Voor het gezondheidsgevaar lees hier.

Versgeperst: ‘SMOC klopt weer aan bij Milieudienst’

CURAÇAO – “De enorme stankoverlast die Raffinaderij Isla veroorzaakt is reden voor grote bezorgdheid”, zegt stichting Schoon Milieu Op Curaçao. “SMOC ontvangt veel klachten van bewoners over hoofdpijn, misselijkheid en de gruwelijke stank.” De stichting heeft opnieuw opheldering gevraagd bij de Milieudienst. “De enorme hoeveelheden zwaveldioxide, zwavelwaterstof en fijnstof die de afgelopen dagen gemeten zijn, geven aan dat veel mis is met de Isla-installaties en procedures”, zegt SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen. De stichting heeft twee weken geleden al een brief … Lees meer

PERSBERICHT: Smoc vraagt opnieuw opheldering over zeer ernstige (stank) overlast Isla

Geachte redactie, De enorme stankoverlast die Isla veroorzaakt is reden voor grote bezorgdheid. Smoc ontvangt vele klachten van bewoners over hoofdpijn, misselijkheid, en de gruwelijke stank. De enorme hoeveelheden zwaveldioxide, zwavelwaterstof en fijnstof die de afgelopen dagen gemeten zijn geven aan dat er veel mis is met de Isla installaties en procedures. Smoc heeft ruim 2 weken geleden opheldering gevraagd bij onze Milieudienst en heeft dit zojuist herhaald. Smoc wijst er in haar schrijven op dat de enorme inspanningen en tientallen … Lees meer

Fijn stof boven WHO-alarmwaarden op Curaçao

De WHO geeft voor fijn stof (PM10) twee grenswaarden. De richtlijn voor het 24-uur-gemiddelde is 50 microgram per m3. Uit eerste metingen blijkt dat deze grenswaarden afgelopen maand meerdere malen is overschreden ter hoogte van Kas Chikitu (zie hieronder). De jaargemiddelde grenswaarde is 20 microgram per m3. Als de Isla de trend doorzet van afgelopen maand dan wordt ook deze richtlijn overschreden. SMOC heeft al eerder aangegeven dat de uitstoot van fijn stof met name de zwakkeren van de samenleving … Lees meer

BRIEF SMOC AAN HOOFD MILIEUDIENST INZAKE EXTREME STANK EN HOGE CONCENTRATIES IN DE LUCHT

Geachte heer Burgos, Onlangs hadden wij een gesprek waarin duidelijk werd dat u zonder toestemming van de Minister geen informatie mocht verstrekken. Vervolgens heb ik een gesprek gehad met voormalig Minister Bodok, die zich tot u zou richten met de vraag of en zo ja, waarom dat zo is, en hij zou u toestemming geven SMOC inzage te geven in de rapportages van Isla en informatie te verstrekken. Met zijn opvolger, Minister Ben Whiteman, heb ik nog geen onderhoud gehad,een … Lees meer

Isla van boven; mooi is anders

Versgeperst: ‘Uitstoot zwaveldioxide 45 keer overschreden’

CURAÇAO – De toegestane uitstoot van zwaveldioxide, dat is samengesteld door de World Health Organization (WHO), is in één week 45 keer overschreden. Dit blijkt volgens stiching Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) uit luchtmetingen nabij Kas Chikitu. Rond de jaarwisseling werd de uitstoot ook overschreden. “De WHO 10 minuten norm is 500 µg (microgram) per m3. Vijf keer is een uurgemiddelde gemeten boven 500, dat is 30 keer tien minuten. Bij een uurgemiddelde boven de 400 zal zeker een 10 … Lees meer

Uitstoot fijn stof zorgwekkend

Zie hieronder voor de uitstoot van fijn stof ter hoogte van Beth Chaim (op grond van eerste metingen). De zwakkeren in de samenleving kunnen hier flink last van hebben gehad de eerste week van januari.

Radio Hoyer 2: ‘Interview Peter van Leeuwen over Prof. Rogier en het vonnis’

Luister hier naar het interview met Peter van Leeuwen op Radio Hoyer 2.

Radio Direct: ‘Van Leeuwen over SMOC, Isla en de Curaçaose overheid’

Luister op Radio Direct naar het interview met Peter van Leeuwen.