Fijn stof boven WHO-alarmwaarden op Curaçao

De WHO geeft voor fijn stof (PM10) twee grenswaarden. De richtlijn voor het 24-uur-gemiddelde is 50 microgram per m3. Uit eerste metingen blijkt dat deze grenswaarden afgelopen maand meerdere malen is overschreden ter hoogte van Kas Chikitu (zie hieronder). De jaargemiddelde grenswaarde is 20 microgram per m3. Als de Isla de trend doorzet van afgelopen maand dan wordt ook deze richtlijn overschreden. SMOC heeft al eerder aangegeven dat de uitstoot van fijn stof met name de zwakkeren van de samenleving zal beroeren.

Reacties zijn gesloten