De Isla bromt: WHO waarden SO2 overschreden

Zo langzamerhand lijkt het een herhaling van zetten te worden. Zodra als de Isla weer actief wordt dan worden WHO-waarden weer overschreden, zo ook afgelopen week. Uit eerste metingen blijkt dat de WHO-waarden voor zwaveldioxide (SO2) zijn overschreden (zie hieronder). Als je hierbij de diverse klachten van omwonenden optelt, dan is dat ook niet verwonderlijk. SMOC ontving afgelopen week wederom diverse klachten over stank. De stank wordt veroorzaakt door een cocktail aan stoffen, die helaas niet voldoende wordt gemeten. Het is duidelijk: de Isla is weer aan het brommen.

Reacties zijn gesloten