Uit de oude doos: ‘Spierballentaal van Donner?’

Minister Piet Hein Donner van Koninkrijksrelaties sluit niet uit dat de waarborgfunctie een keer gebruikt zal worden om in te grijpen als het bestuur ergens in het Koninkrijk, bijvoorbeeld op Curaçao, ondeugdelijk is.

De Kamerleden zijn daar wel bang voor, omdat dit een zwaar middel is. Donner: “Het is alleen niet vooraf te zeggen wanneer de waarborgfunctie te gebruiken is, omdat dit het handelen van het eigen bestuur zou belemmeren.” De discussie over de waarborgfunctie is actueel vanwege de zorgelijke situatie rond het bestuur op Curaçao en de roep tot onderzoek daarnaar van de commissie Rosenmöller op 30 september.

Lees ook het artikel over de vragen die de Kamerleden op woensdag 5 oktober aan Donner stelden en zijn antwoord op het eventuele ingrijpen op Curaçao.

Toekomst Koninkrijk

Minister Donner concentreert zich tijdens het overleg liever op de toekomst. Hij ziet positieve mogelijkheden. Zo wil hij nog steeds met elk eiland apart in het Koninkrijk verder bouwen aan de toekomst van Koninkrijk. Aruba is bereid om over samenwerkingsmogelijkheden te praten, voor Curaçao en Sint Maarten ziet Donner momenteel minder kansen.

“We gaan niet wachten tot alle eilanden op het punt van nauwere samenwerking zijn aangekomen”, aldus Donner. “We beginnen al met de landen die daartoe bereid zijn.” Gelijkwaardigheid tussen de onderhandelingspartners is daarbij voor hem nog steeds een voorwaarde.

Volkenrecht
De Kamerleden verwijten Donner dat in de toekomstnota die hij hen voor de zomer stuurde van een echte ‘toekomstvisie’ geen sprake is. Maar Donner zegt dat Nederland niet meer ‘visie’ kan geven, omdat Nederland – als enige land in het Koninkrijk – niet eenzijdig de band met de eilanden kan verbreken. Dit komt door het koloniale verleden en is vastgelegd in het volkenrecht. De eilanden kunnen dit wel als ze willen. Donner vindt dat het er niet slecht voorstaat met de toekomst in het Koninkrijk. “Het is pas een jaar geleden dat de staatkundige structuur veranderd is.” Hij ziet wel degelijk vooruitgang: “Het verloopt niet vlekkeloos, maar Sint Maarten heeft bijvoorbeeld ook voldaan aan de eisen over het financieel toezicht.”

Democratisch deficit

Donner ziet geen bezwaren om het advies van de Raad van State op te volgen om het democratisch deficit te verhelpen. Het democratisch deficit is het ontbreken van de vertegenwoordiging van alle Koninkrijkspartners in besluiten over het Koninkrijk. Wassila Hachchi van D66 wil graag dat ook Statenleden – waar nodig-  kunnen aanschuiven bij het overleg. Een meerderheid van de Kamer vindt dit een goed idee.

Bron: RNW, 5 oktober 2011

Reacties zijn gesloten