SMOC schrijft brief aan Fractievoorzitters

Geachte Fractievoorzitters van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Graag vraag ik uw aandacht namens SMOC voor het volgende.

Vandaag was er in het Vragenuurtje aandacht voor de Isla. Minister Plasterk kreeg vragen van de Kamer over het wel/niet ingrijpen. Een eerste reactie van Stichting SMOC krijgt u bij deze.

 

Allereerst vraagt SMOC zich af of Minister Plasterk de uitzending van Zembla heeft gezien. SMOC vraagt zich dit af gegeven de antwoorden van Minister Plasterk mbt de Milieudienst op Curaçao. De Milieudienst bestaat niet, Minister Whiteman bevestigde dat in Zembla. Er is dus geen functionerend instituut, laat staan dat er wordt gehandhaafd. De Isla heeft dus ook nog nooit een boete of anderszins een sanctie gekregen. Whiteman werd in Zembla ook bevraagd over de vergunning. Hij gaf aan dat er een verouderde vergunning is. Nogal, want de revisie van de vergunning ligt vanaf 2002 te wachten op reactie van overheid. Daarnaast geldt dat:

– Inspecties kunnen niet plaatsvinden, er is niemand die dat wil doen.

– Metingen die aantonen dat normen worden overschreden worden niet gebruikt.

– Onderzoek naar olieramp Jan Kok is nooit gedaan door overheid. Isla doet onderzoek naar Jan Kok (verder niet), niemand krijgt het te zien.

– Refineria di Korsou, verhuurder namens eigenaar Curaçao, doet geen inspecties en gebruikt huur niet voor investeringen in raffinaderij (waar het voor bedoeld is), maar in gratis onderwijs sponsoring!

– Aan de lopende band worden de alarmwaarden van de World Health Organization (WHO) overschreden, zoals te zien is op de site van SMOC (www.stichtingsmoc.org) alsook op www.luchtmetingencuracao.org.

– etc.

 

SMOC staat overigens op het standpunt dat de Isla niet dicht hoeft, maar dat de overheid moet handhaven op basis van internationaal acceptabele normen voor diverse relevante toxische stoffen! Dus een Milieudienst moet hebben. Ondanks de 1,25 miljoen gulden die er vanaf 2008 in is gepompt is die dienst uitgehold en de facto niet bestaand.

 

Ondertussen moeten vanwege de uitstoot scholen dicht, worden mensen ziek, zijn er doden te betreuren,…En dat al decennialang. Op onze site vindt u wetenschappelijke studies vanaf de jaren 70 t/m heden die laten zien dat er sprake is van grootschalige milieuvervuiling.

 

Tot slot. Ingrijpen hoeft Nederland niet doen om de Isla plat te leggen, maar om het onbehoorlijk bestuur er omtrent aan te pakken en, in samenhang, omdat mensenrechten worden geschonden. Daar gaat het om. Het is dus geen interne aangelegenheid, dit is geen autonome bevoegdheid meer, en dat heeft SMOC vanaf 2005 (Thom de Graaf), Pechtold (2006), Bijleveld (2007), Donner (2010) en Spies (2011) vol gedocumenteerd bewijsmateriaal aangeleverd. Helaas heeft Minister Plasterk tot op heden nog geen tijd voor SMOC gehad. Dit alles overziend is het goed dat SMOC naar het Europees Hof is gestapt waarin de Nederlandse Staat wordt geconfronteerd met het schenden van diverse mensenrechten op Curaçao. Zie hiervoor: http://www.stichtingsmoc.nl/2013/03/persbericht-smoc-stapt-naar-europees-hof/. Voorts is SMOC ook benieuwd wat u hiervan vindt: http://www.stichtingsmoc.nl/2013/03/koninkrijksregering-plasterk-nauwer-betrokken-bij-de-isla-dan-zij-zelf-denkt/. Misschien zijn de banden van Nederland, Curaçao en Venezuela nog wel nauwer dan een ieder zou kunnen vermoeden in dezen?

 

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

 

Hoogachtend,

 

Drs. Arjan Linthorst (bestuurslid en chemisch adviseur Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC))

 

 

Reacties zijn gesloten