Persbericht: ‘SMOC spreekt met Minister Whiteman over Isla en rol Nederland’

Willemstad, 14 april 2013

SMOC voorzitter Peter van Leeuwen heeft woensdag een gesprek gevoerd met Minister Ben Whiteman over de Isla, in het bijzijn van de Inspecteur voor de Gezondheidszorg, Jan Huurman.

“Het was een goed gesprek”, aldus Van Leeuwen. “De minister heeft in de recente Tv-documentaire Stikken in het Paradijs van Zembla gezegd dat Nederland de landsregering van Curaçao dient te steunen om uit de problemen te komen. Tijdens ons gesprek onderbouwde hij dat door o.a. te verwijzen naar 1985 toen Koninklijke Shell, na decennialang forse winsten te hebben opgestreken, de raffinaderij verkocht aan Curaçao voor een gulden, maar daar wel elke verantwoordelijkheid voor schade door milieuvervuiling mee afkocht. SMOC pleit al jaren voor steun vanuit Nederland en voor samenwerking tussen de twee landen op dit terrein.  Daar hebben we het over gehad. Het gaat ons niet om sluiting, het gaat om handhaving van de huidige vergunning. Daarvoor is een milieu-inspectie nodig. Die is er niet, maar moet er snel komen”.

Van Leeuwen ergert zich al jaren aan de opstelling van Nederland: “Ik vraag al een decennium lang aan de achtereenvolgende Ministers van Koninkrijksrelaties om Curaçao actief te helpen dit grootste milieuschandaal in het Koninkrijk daadwerkelijk aan te pakken. Nederland moet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen en zich niet langer verschuilen achter laffe argumenten als autonomie. Nederland maakt zich wel druk om de begroting van het land Curaçao maar niet om de gezondheid van de bewoners van Curaçao onder de dodelijke Isla-rook”.

Ook Jan Huurman vindt dat Nederland zich actief moet opstellen. Direct na het gesprek tweette hij: “Nederland heeft een ereplicht” en “Nederland heeft verplichting bij te dragen aan sanering van de milieutroep bij Isla. Decennialang winst weghalen, maar nu ook dokken”.

“Prioriteit voor SMOC is dat er een veiligheidsonderzoek komt bij Isla en Bullenbaai en dat deskundigen uit Nederland en Curaçao samenwerken. Volgens SMOC zijn technische oplossingen voor het terugbrengen van de milieuvervuiling van Isla relatief eenvoudig beschikbaar, maar die worden tot op heden niet toegepast. Ik heb dat de Minister toegelicht. De talrijke bestaande rapporten en studies kunnen gebruikt worden om de acute problematiek aan te pakken. Dan zal een groot deel van de overtredingen tot het einde behoren en het milieu stukken schoner zijn. Dan kunnen de mensen onder de rook weer gezond ademhalen, en de kinderen gewoon naar school. Daar zijn geen miljarden voor nodig, dat betreft een eventuele modernisering van de raffinaderij naar internationale standaarden. Of je door wilt gaan met een olieraffinaderij is een hele andere discussie, die zeker gevoerd moet worden, maar zolang deze raffinaderij draait zal tenminste de bestaande vergunning gehandhaafd moeten worden. Dat is nu niet het geval, omdat de milieudienst niet functioneert en er geen milieu-inspectie is. Om puur de milieuvervuiling naar vergunningseisen terug te brengen praat je over miljoenen”.

“Plasterk en Whiteman moeten samen om tafel gaan om tot concrete oplossingen te komen, zowel financieel als qua expertise. Beiden moeten hiervoor de hand reiken. Whiteman heeft dit al gedaan, nu is Plasterk aan zet”.

SMOC kijkt dan ook met belangstelling uit naar het Tweede Kamerdebat van komende dinsdag dat volop zal gaan over de Isla. “Dat debat moet resulteren in steun van Nederland aan Curaçao om het huidige Isla probleem op korte termijn te lossen”.

Reacties zijn gesloten