SMOC April 2013: overzicht Isla geschiedenis

WOI:                     start van de Isla met Shell als eigenaar

WOII:                   Isla levert grote hoeveelheden vliegtuigbrandstof aan de geallieerden

1954:                     Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

1976:                     Elgershuizen en De Kruijf, “Toxicity of crude oils and dispersant to the stony coral Madracis mirabilis”, Marine Pollution Bulletin, 7 (2), pp. 22-25,1976. Hieropvolgend diverse artikelen in bijvoorbeeld Marine Pollution Bulletin over olievervuiling in de wateren rondom en door de Isla, zie bv. ook Nagelkerken en Debrot, Marine Pollution Bulletin, 30 (9), pp. 592-598, 1995. Of in 2007 het rapport van TNO: http://www.stichtingsmoc.nl/2011/01/onderzoek-telt-tno-2007/.

1979                       rapporten van Dr. Kroon inzake relatie luchtvervuiling en volksgezondheid waarin de negatieve bijdrage van de Isla aan de volksgezondheid wordt aangetoond.

1915-1985           SHELL EIGENAAR

SHELL HEEFT NOOIT HINDERVERGUNNING GEHAD

1985                      SHELL VERKOOPT ISLA AAN CURACAO VOOR ANG 1

VRIJWARING SCHADECLAIMS/AANSPRAKELIJKHEID

WERKGELEGENHEID DIRECT/INDIRECT: 3400

1985                      PDVSA HUURT ISLA (ANNO 2013: USD 20 MILJOEN/JAAR)

LEASE INMIDDELS TOT 2019 VERLENGD ZONDER WIJZIGING VOORWAARDES:

PDVSA: VRIJSTELLING BELASTING (OA WINST, INVOER, GROND, OMZET, OB)

CURAÇAO: BEHOUD WERKGELEGENHEID EN DEVIEZENSTROOM

1994                       PDVSA GAAT UPGRADEN (IRUP) (MARGEVERBETERING,PRODUCTIEVERHOGING)

MILIEUVOORZIENINGEN PLANNING 1996-1997: ANNO 2013 NIET VOLLEDIG AFGEROND

1995:                     overeenkomst Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela over olierampenplan. Vermoedelijk was deze overeenkomst al van kracht in het tijdperk van SHELL.

1996 (29 oktober):  motie van Rosenmöller en Middelkoop inzake het asfaltmeer van Curaçao wordt aangenomen door de Tweede Kamer.

1997                      HINDERVERGUNNING VOOR ISLA

(ONDER DRUK VAN PDVSA UITGEKLEDE VERSIE)

IN VERGUNNING VERMELD: “BIJ TOEGESTANE NORMEN 4 DODEN/JR EN DUIZENDEN ZIEKTEGEVALLEN

AANSCHERPING BIJ VOORTSCHRIJDEND INZICHT”, REVISIE OM DE 5 JAAR: NOOIT GEREVISEERD

2003                      APARTE ENERGIECENTRALE BOO OPERATIONEEL  EIGEN VERGUNNING, VERGUNNING ISLA NIET AANGEPAST

2004:                     Van Raak (SP) vraagt bestuurlijk en financieel ingrijpen van de Koninkrijksregering inzake de Isla

2008:                     rapport van Prof.dr.mr. Herman Bröring (RUG), Schurende Rechtsordes. Zie ook zijn uitzending in Zembla.

2008                      SEI 2008:  AFSPRAKEN NEDERLAND-CURACAO

GEREALISEERD: EIGEN MEETAPPARATUUR, METINGEN OP WEBSITE (2010)

NIET GEREALISEERD: VISIE MET EN ZONDER ISLA, VERVUILING WORDT AANGEPAKT, IEDER KWARTAAL WORDT BODEM EN WATER GETEST, VERSTERKING MILIEUDIENST, INFORMATIESYSTEEM

2008:                     Kamervragen van o.a. GroenLinks, Rutte (VVD) en PvdA waarin wordt gewezen op ondeugdelijk bestuur en schending mensenrechten op Curaçao, dit in directe relatie met het gebrek aan milieuhandhaving van de Isla.

2010                       CURACAO AUTONOOM LAND

2013                       WERKGELEGENHEID DIRECT/INDIRECT: 1200-1300

GEEN FUNCTIONERENDE MILIEUDIENST, GEEN MILIEU-INSPECTIE

MILIEUVERVUILING ERSNTIG TOEGENOMEN

ZWAVELDIOXIDE PERNIS: 14 mcg/m³, CURAÇAO: 100-800 mcg/m³

FIJN STOF: PERNIS: 20-30 mcg/m³ CURAÇAO: > 100 mcg/m³

SCHOLEN DICHT OP DAGEN DAT FIJN STOF EN ZWAVELDIOXIDE NIET BIJZONDER HOOG ZIJN, DUS OORZAAK ANDERE STOFFEN: DIE WORDEN WORDEN NIET GEMETEN

 

BELANGRIJKSTE ONDERZOEKEN/RAPPORTEN

1979                      GEZONDHEIDSONDERZOEK DR KROON

1994                      ORIENTATIEMISSIE DCMR/GGD MILIEUVERVUILING

1999                      GEZONDHEIDSONDERZOEK ONDERZOEK VD TORN

2001                      STUDIE TEBODIN/TAUW MILIEUVERVUILING

2004                      FACT FINDING MISSIE DCMR MILIEUVERVUILING

2005                       STRATEGISCHE ORIENTATIE STUDIE: TECHNISCH (PERVIN&GERTZ) EN ECONOMISCH (ECORYS-NEI)

2007                      TNO RAPPORT SAMENWERKING MILIEUONDERZOEK

2007                      GGD ENQUETE ONDER BEWONERS ONDER DE ROOK

2008-2010                  VELE STAB RAPPORTEN IN RECHTZAKEN

2010                      ECORYS ONDERZOEK DEEL 1

2012                      ECORYS ONDERZOEK DEEL 2

2012                      ‘PLAN VAN AANPAK’ REGERING SCHOTTE

FLINTERDUN PLAN DAT ZONDER ONDERBOUWING KIEST VOOR UPGRADING. INVESTEERDER VOOR 3 MILJARD USD WORDT GEZOCHT…

CONCLUSIES:

v  ERNSTIGE MILIEU EN GEZONDHEIDSSCHADE VEROORZAAKT DOOR UITSTOOT ISLA

v  18 VROEGTIJDIGE DODEN PER JAAR, DUIZENDEN ZIEKTEGEVALLEN

v  GEZONDHEIDSSCHADE CA 28 MILJOEN GULDEN/JAAR

v  ACHTERSTALLIG ONDERHOUD, ONVOLDOENDE MILIEUINVESTERINGEN, SLECHT MANAGEMENT OORZAAK

v  KOSTEN MILIEUINVESTERINGEN OM AAN VERGUNNING TE VOLDOEN: TIENTALLEN MILJOENEN

v  KOSTEN UPGRADING NAAR INTERNATIONALE STANDAARDEN: ENKELE MILJARDEN

v  VELE ADVIEZEN VOOR AANPAK EN OPZET INFORMATIESYSTEEM/COMMUNICATIESYSTEEM BLIJVEN ONGEBRUIKT

 

STICHTING SMOC (SCHOON MILIEU OP CURACAO)

BESTUUR: APOTHEKER, HUISARTS EN CHEMICUS

2001                       SMOC OPGERICHT

DOEL: DE VERVUILING VAN ISLA TERUG TE DRINGEN

2005                      BESTUURSRECHTZAAK (LAR) SMOC TEGEN OVERHEID

EIS: HANDHAVING VERGUNNING ISLA

2006                       CIVIELE ZAAK SMOC MET SHZ TEGEN ISLA

2010                      CIVIEL VONNIS

ISLA BOETE 75 MILJOEN GULDEN BIJ OVERTREDING DEEL VAN JAARGEMIDDELDE ZWAVELDIOXIDE

2012                      BESTUURSRECHTZAAK (LAR) VONNIS

HOF VERNIETIGT GOEDE VONNIS LAR-ZAAK 2011

2013                      SMOC KLAAGT NEDERLAND AAN BIJ EHRM

SCHENDING MENSENRECHTEN

Reacties zijn gesloten