Versgeperst: ‘Bodemprocedure tegen Isla voor olielek’

CURAÇAO – Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties nv hebben gisteren een verzoekschrift ingediend bij het Gerecht. De twee spannen een korte bodemprocedure aan tegen Refineria Isla voor de schade die het olielek in Bullenbaai in augustus veroorzaakte. Dit bevestigt raadsman Rogier van den Heuvel.

In februari liet Van den Heuvel tegenover Versgeperst.com weten dat naar de mogelijkhedenvoor een bodemprocedure werd gekeken. Mocht tot een schikking zijn gekomen dan zouden geen verdere stappen worden ondernomen. Nu blijkt dit niet het geval te zien en is gisteren het verzoek verstuurd.

Eis
De organisaties eisen dat de Isla wordt veroordeeld tot het vergoeden van de schade die is aangericht. “Voordat over een vergoeding wordt gesproken moet wel eerst de schade worden onderzocht, vervolgens kan dit worden gevorderd aan de Isla.” Dit geldt naast de Isla ook voor Refineria Isla Curazao SA en PdVSA.

Verbod
Daarnaast zegt Van den Heuvel dat de organisaties een dergelijke ramp niet meer voorkomt in de toekomst. Om deze reden willen zij dat de Isla verboden wordt om olie in concentraties van meer dan 100 ppm (parts per million) bij Bullenbaai in de zee lozen ter voorkoming dat de olie Boka Sint Marie bereikt. Mocht er toch een spil plaatsvinden dan staat daartegenover een dwangsom van 5.000.000 gulden. “Een andere mogelijkheid is dat de Isla een sluis bouwt waardoor het gebied bij Rif Sint Marie en omliggend gebied beschermt wordt tegen een lek. Als de Isla hiervoor kiest dan vervalt de dwangsom.” Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha gaf zojuist tegenover Versgeperst.com te kennen dat het verzoekschrift vanmorgen is binnengekomen. Gijsbertha geeft echter geen verder commentaar en zegt dat de advocaten de zaak in behandeling nemen.

Olielek
Op 18 augustus werd een grote olievlek ontdekt bij Jan Kok. Het lek werd aanvankelijk stilgehouden totdat stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) het naar buiten bracht. Raffinaderij Isla bekende eerst schuld en gaf zelfs een persverklaring met de mededeling dat vanuit tank 9.056 in Bullenbaai olie lekte en in de zee terechtkwam. Later trok de Isla deze verklaring weer in en claimde dat de olie die uiteindelijk bij Jan Kok terecht was gekomen van een voorbijvarend schip afkomstig was.

Reacties zijn gesloten