Versgeperst: SMOC in gesprek met koninging

CURAÇAO – De voorzitter van SMOC, Peter van Leeuwen, was samen met zijn advocaat, Sandra in ‘t Veld, te gast op het Gouverneurspaleis tijdens een buffetdiner ter ere van de koningin. SMOC heeft daar de Isla problematiek onder de aandacht van het Koninklijk bezoek gebracht.

Het Koninklijk bezoek is gedurende de avond in gesprek gegaan met verschillende vertegenwoordigers over diverse maatschappelijke thema’s.

Dossier
Van Leeuwen: “Het was bijzonder en een grote eer om een gesprek met de koningin, de kroonprins en prinses Máxima te kunnen voeren. Zij kwamen afwisselend aan onze tafel staan. Wij hebben uitgebreid onze visie op de problematiek kunnen geven en het was verheugend te zien dat zij grote aandacht voor onze visie hadden. Wij hebben een dossier meegegeven waarin de kern van de door ons verzamelde feiten is weergegeven middels cijfers en foto’s.”

Boodschap
De belangrijkste boodschap van SMOC aan het Koninklijk bezoek was dat het Isla probleem niet als autonoom probleem van Curaçao gezien mag worden, iets dat minister Piet Hein Donner evenals zijn voorgangers namens Nederland stelt. Ten onrechte meent SMOC. “Het is Koninkrijksaangelegenheid. Curaçao staat op de derde plaats van de wereld wat betreft de uitstoot van kooldioxide (CO2) per capita (per hoofd van de bevolking).”

Milieudienst
Ook de premier Gerrit Schotte deelde het gesprek toen prins Willem Alexander aan de milieutafel verscheen. “Schotte bevestigde naar duurzaamheid te streven en de Isla problematiek te willen aanpakken en daarover ‘als eerste’ in gesprek te zijn met de PdVSA. Hij erkende wel in het bijzijn van de prins dat de milieudienst in feite niet bestaat.” Van Leeuwen heeft Schotte opnieuw de diensten van SMOC aangeboden en een gesprek aangevraagd.

Visie 
Tot slot heeft SMOC de Koninklijke leden erop gewezen dat SMOC geen sluiting nastreeft, maar wel belang hecht aan een uitgewerkte visie op de toekomst. “Het mag niet zo zijn dat de lease met PdVSA verlengd wordt of de raffinaderij verkocht, voor die visie er is. Wij hebben dit standpunt ook al eerder aan minister Donner kenbaar gemaakt.” Die visie had er overigens al moeten zijn, zo is eerder dit jaar door Schotte met Donner afgesproken.

Bijzonder
Van Leeuwen: “Wij zien de afgelopen avond als een kroon op ons werk en Sandra en ik kijken met een goed gevoel terug op deze bijzondere ontmoeting.”

Bron: Versgeperst

Reacties zijn gesloten