Maandelijkse archieven: juni 2013

Versgeperst: ‘PAIS tolereert geen soloacties Isla’

CURAÇAO – PAIS wil dat de raffinaderij op de agenda komt en dat er een brede en gezonde discussie over de toekomst van de raffinaderij wordt gevoerd. In dit kader heeft de voorman van PAIS, Alex Rosaria, bij de minister van Algemene Zaken Ivar Asjes, de rapporten van Ecorys over de raffinaderij opgevraagd. “Uit de media hebben wij vernomen dat Ecorys in 2011 en 2012 een tweetal rapporten heeft uitgebracht over de toekomst van de raffinaderij”, meldt Rosaria. “Hoewel de … Lees meer

Versgeperst: ‘Eerste Kamer neemt motie Isla aan’

CURAÇAO – De Nederlandse regering kan Curaçao bijstaan bij het aanpakken van de luchtvervuiling en milieuproblemen van de Isla raffinaderij als Curaçao daar om vraagt. De Eerste Kamer heeft hierover vandaageen gewijzigde motie aangenomen, meldt Caribisch Netwerk. Alleen de PVV is tegen. Initiatiefnemer van de motie is senator Nanneke Quik-Schuijt van de SP. Zij werd vorige week nog gedwongen de motie te herzien, omdat de Eerste Kamerleden de tekst van de oorspronkelijke motie niet wilden accepteren. Quik-Schuijt paste de tekst … Lees meer

Dagblad van het Noorden: ‘Kamer stemt over stinkfabriek Curaçao’

DEN HAAG/MEPPEL – De Eerste Kamer stemt dinsdag over een motie van de SP om de gezondheidsschade als gevolg van de aanwezigheid van de Isla-raffinaderij op Curaçao te beperken. De motie, die is ondertekend door senatoren van SP, ChristenUnie, PvdA, D66 en GroenLinks, roept de Nederlandse regering op om hierover met de regering van Curaçao in gesprek te gaan. Meppeler Arjan Linthorst, secretaris van de stichting Schoon Milieu op Curaçao, hoopt dat de motie wordt aangenomen. “Het is de hoogste … Lees meer

Forse uitstoot van TSP

Regelmatig heeft SMOC berichten doen uitgaan over de uitstoot van toxische -lees als: giftige- stoffen van de Isla. Afgelopen week was het voor TSP weer flink raak, zie hieronder en lees hier meer voor achtergrondinformatie.

Nieuws360: ‘Senator Quik-Schuijt ondersteunt motie SMOC’

DEN HAAG – Senator voor de SP, Nanneke Quik-Schuijt, uitte grote zorgen over de schending van het recht op gezondheid op Curaçao als gevolg van luchtvervuiling van de Isla-raffinaderij. Volgens de senator kan Nederland zich niet langer verschuilen achter het feit dat milieu valt onder de autonome bevoegdheden van Curaçao en is er een gedeelde verantwoordelijkheid. Minister Plasterk gaf aan dat hij de motie  redelijk acht, maar merkte op dat de regering hiervoor alleen actie kan ondernemen als Curaçao daar uitdrukkelijk om … Lees meer

Zo kan het ook….

CURAÇAO – Nederland heeft voor dit jaar een bedrag van 7,5 miljoen euro voor natuurprojecten in Caribisch Nederland vrijgemaakt. Dat laat staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma weten aan de Tweede Kamer. De projecten zijn nodig om achterstallig onderhoud van de natuur in te halen. De projecten worden in de periode 2013-2016 uitgevoerd. De projecten dienen bij te dragen aan het behoud van koraal, duurzaam gebruik van natuur en de synergie verbeteren tussen natuur, grondgebruik en toerisme. Bron: Versgeperst, 7 … Lees meer

Plasterk geeft niet thuis

CURAÇAO – Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) heeft vandaag een kamerbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken m.b.t. de verontreiniging door de Isla. Plasterk: “De handhaving en beslissing over de toekomst van de raffinaderij is een autonome verantwoordelijkheid van het land Curaçao.” Lees verder op Versgeperst (5 juni 2013).

Waar is de Milieudienst?

CURAÇAO – Milieuorganisatie SMOC trekt-aan de bel. Na vijf maanden is er nog geen antwoord gekomen van de Milieudienst. De organisatie had de Milieudienst verzocht om informatie over stankoverlast openbaar te maken. Een reactie bleef uit. Bestaat de Milieudienst nog, vraagt SMOC zich vertwijfeld af.  Lees verder op Versgeperst (5 juni 2013).

Motie Isla in de Eerste Kamer

Onder aanvoering van de SP wordt komende dinsdag een motie in stemming gebracht over de Isla. Lees hier.

PERSBERICHT: OPEN BRIEF SMOC AAN MINISTER TIMMERMANS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Geachte heer Timmermans, Als oprichter en voorzitter van de stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) strijd ik met mijn stichting meer dan tien jaar tegen de milieumisdaden van PdVSA op Curaçao, ik ga er vanuit dat u daarvan op de hoogte bent. Mensenrechten worden geschonden, doden, zieken, ontruiming van scholen, het is aan de orde van de dag. Afgelopen weekend moesten mensen weer vluchten uit hun woningen door een enorme rotte eieren stank van een gifwolk van waterstofsulfide afkomstig van … Lees meer