Nieuws360: ‘Senator Quik-Schuijt ondersteunt motie SMOC’

DEN HAAG – Senator voor de SP, Nanneke Quik-Schuijt, uitte grote zorgen over de schending van het recht op gezondheid op Curaçao als gevolg van luchtvervuiling van de Isla-raffinaderij. Volgens de senator kan Nederland zich niet langer verschuilen achter het feit dat milieu valt onder de autonome bevoegdheden van Curaçao en is er een gedeelde verantwoordelijkheid.

Minister Plasterk gaf aan dat hij de motie  redelijk acht, maar merkte op dat de regering hiervoor alleen actie kan ondernemen als Curaçao daar uitdrukkelijk om vraagt.

Reacties zijn gesloten