Wacht Plasterk op een grote ramp?

CURAÇAO – “De Nederlandse regering voert regelmatig gesprekken met de Curaçaose regering over de Isla raffinaderij. We delen de zorgen”, schrijft minister Ronald Plasterk aan de Tweede Kamer. Plasterk kreeg vragen over de raffinaderij voorgeschoteld van Tweede Kamerlid Bram van Ojik, na het gelekte Ecorys-rapport.

Maar, Plasterk geeft ook het antwoord dat alle ministers van Koninkrijkrelaties voor hem hebben gedaan: “het is echter de verantwoordelijkheid van Curaçao om het beleid aangaande de raffinaderij vorm te geven.”

Bijstand
“Nederland staat klaar om Curaçao bij te staan bij het uitvoeren van de beleidskeuzes indien hiervoor een concreet verzoek wordt gedaan”, aldus Plasterk. “Dat is in het verleden ook steeds gebeurd, zoals door middel van het opleiden van medewerkers van de milieudienst, juridische bijstand bij het opstellen van de hindervergunning, het plaatsen van de genoemde meetstations, het financieren van studies en het bijstaan van Curaçao bij onderhandelingen met potentiële investeerders.”

Rapporten
Gezondheidszorg en milieubeleid zijn volgens Plasterk taken die bij de regering van het autonome land Curaçao horen. “Het is verder ook aan de regering van Curaçao om de afweging te maken of en in hoeverre de genoemde rapporten openbaar worden gemaakt. Het eigendom van de rapporten berust niet bij de Nederlandse regering. Inmiddels heb ik begrepen dat enkele rapporten voor de Staten ter inzage zijn gelegd.

Bron: Versgeperst, 13 augustus 2013

Reacties zijn gesloten